mediPRÁVNIK chráni už 1221 ambulancií a lekární.

Môže lekáreň zabezpečovať donášku liekov priamo do domácnosti pacienta?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   27.5.2021

Častokrát sa snažia lekárne pomáhať pacientom tým, že im zabezpečujú donášku liekov priamo do ich domácnosti bez toho, aby si liek pacient prišiel vyzdvihnúť v lekárni sám. Je to však z právneho hľadiska vôbec možné? Nie je to v rozpore s platnými právnymi predpismi? Poďme si priblížiť danú problematiku.

VÝDAJ LIEKOV

Na úvod je potrebné vymedziť všeobecné pravidlo v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o liekoch“), podľa ktorého nadobudnutie vlastníctva liekov nedovoľuje zaobchádzať s liekmi iným spôsobom, ako je uvedené v zákone. Zaobchádzaním s liekmi sa na účely zákona o liekoch rozumie okrem iných činností aj poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktoré zahŕňa aj výdaj liekov. Podľa zákona o liekoch je humánne lieky možné vydávať len v nemocničných lekárňach, vo verejných lekárňach a v pobočkách verejných lekární. Okrem toho sa rozlišuje aj osobitný spôsob výdaja liekov cez internet. Musí však byť pri výdaji lieku osobne prítomný pacient, pre ktorého má byť liek vydaný?

VÝDAJ LIEKU OSOBE ODLIŠNEJ OD OSOBY PACIENTA

Vzhľadom na osobitné pravidlá pri výdaji liekov v závislosti od toho, či sú tieto lieky úplne alebo čiastočne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, je potrebné rozlišovať medzi dvoma situáciami:

a) sortimentom, ktorý je viazaný na lekársky predpis, lekársky poukaz alebo objednávku (zjednodušene spolu ďalej „lekársky predpis“) a

b) voľno predajným sortimentom lekárne.

Zákon o liekoch a ani podzákonné právne predpisy nestanovujú, že výdaj liekov na predpis je možný výlučne len osobe, na ktorej meno je liek predpísaný. Takúto povinnosť podľa nášho názoru neimplikuje ani súčasné znenie § 23 ods. 3 zákona o liekoch, keďže ten je skôr ako na zvýraznenie osoby pacienta fokusovaný na potrebu identifikácie osoby, ktorej je vystavený lekársky predpis s jej preukazom poistenca/občianskym preukazom. Preto podľa nášho názoru je lekárnik oprávnený liek na predpis vydať aj osobe odlišnej od osoby pacienta, napríklad rodinnému príslušníkovi, opatrovateľke, prípadne aj tretej osobe na základe splnomocnenia (bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu), ak má možnosť overiť údaje preukazu poistenca pacienta/občianskeho preukazu a lekárskeho predpisu.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, ako je možné postupovať pri zabezpečovaní donášky liekov pacientom a aké prípadné problémy s tým môžu byť spojené.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac