mediPRÁVNIK chráni už 960 ambulancií a lekární.

Dôvody odmietnutia povinného očkovania z pohľadu priestupku je potrebné posúdiť individuálne

Mgr. Ján Pavlík   |   13.1.2021

Zákon stanovuje každej fyzickej osobe povinnosť podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam povinnému očkovaniu. Zákon upravuje aj to, že situáciu kedy sa osoba bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí povinného očkovania, je to potrebné klasifikovať ako priestupok na úseku verejného zdravotníctva. Čo však v prípade, ak osoba namieta pri povinnom očkovaní použitie konkrétnej vakcíny, ktorou ambulancia zvyčajne vykonáva očkovanie? Môže osoba požadovať inú vakcínu, ktorá je riadne registrovaná? Jedná sa v takomto prípade o odmietnutie povinného očkovania a klasifikovali by ste túto situáciu vo svojej ambulancii ako priestupok?

Zákon stanovuje každej fyzickej osobe povinnosť podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam povinnému očkovaniu. Je nepochybné že právna úprava v prípade povinného očkovania pamätá aj na zdravotné kontraindikácie pacienta/dieťaťa a v takýchto prípadoch, nestanovuje povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu, respektíve ukladá povinnosť lekárovi vykonávajúcemu povinné očkovanie zohľadniť pred povinným očkovaním známe zdravotné kontraindikácie.

Nesplnenie povinnosti podrobiť sa povinnému očkovaniu, nemôže byť klasifikované ako priestupok príslušným orgánom verejného zdravotníctva v prípade, ak sú zistené kontraindikácie očkovania.

POSÚDENIE KONTRAINDIKÁCIÍ

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a všeobecného lekára pre deti a dorast (ďalej len „všeobecný lekár“) sa podozrenie na kontraindikáciu očkovania zhodnotí posúdením klinického stavu, laboratórnych nálezov, výsledkov vyšetrovacích metód a aktuálnej alebo dlhodobej liečby pacienta/dieťaťa vo vzťahu k jednotlivým druhom očkovania. Ďalej je potrebné posúdiť rizikovosť reakcií na očkovanie v súvislosti s ochorením pacienta/dieťaťa v súvislosti s tým, čo diagnostikoval lekár špecialista.

Všeobecný lekár v prípade, ak sa nevie vysporiadať s otázkou určenia kontraindikácii na očkovanie v konkrétnom prípade, mal by si vyžiadať špecializovane vyšetrenie pacienta/dieťaťa. V takomto prípade lekár špecialista vyhodnotí, či je vzhľadom na konkrétne ochorenie pacienta/dieťaťa očkovanie kontraindikované.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete akým spôsobom je potrebné poučiť pacienta o vykonávanom očkovaní, ako aj to, či pacient môže požadovať pri povinnom očkovaní inú vakcínu bez toho, aby sa dopustil spáchania priestupku.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac