mediPRÁVNIK chráni už 1001 ambulancií a lekární.

Komunikačná kampaň EK k novému regulačnému rámcu pre zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

Mgr. Lenka Kavarniková   |   8.4.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejnil na svojom webovom sídle komunikačnú kampaň Európskej komisie k nariadeniam prijatým v máji 2017, ktoré nahradia existujúce smernice pre oblasť zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro.

Komunikačná kampaň je zameraná na zvýšenie povedomia o nových nariadeniach najmä pre výrobcov zdravotníckych pomôcok, výrobcom diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, dovozcov, distribútorom, ale aj pre zdravotníckych pracovníkov a zdravotnícke zariadenia. Nové nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR) a nové nariadenie (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (nariadenie IVDR), ktoré boli prijaté ešte v máji 2017, nahradia existujúcu smernicu č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach, smernicu č 90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach a smernicu 98/79/ES o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro.

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie ku komunikačnej kampani Európskej komisie sa dozviete na:

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ EURÓPSKEJ KOMISIE K NOVÉMU REGULAČNÉMU RÁMCU PRE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY A DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY IN VITRO