mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Povinnosti lekárne a ambulancie pri prijatí nového zamestnanca

Mgr. Michal Novák   |   19.11.2019

S nástupom nového zamestnanca do pracovného pomeru vo vašej lekárni alebo ambulancii vám vzniká niekoľko povinností. Okrem povinností vo vzťahu k zdravotnej a sociálnej poisťovni je dôležité s novým zamestnancom uzavrieť aj „dobrú“ pracovnú zmluvu, so všetkými náležitosťami. To aké máte povinnosti vo vzťahu k novoprijatému zamestnancovi, ale napríklad aj to, či musí mať lekár, ktorého zamestnávate vlastnú pečiatku sa dozviete v nasledujúcom článku.

Vznik pracovného pomeru

Pracovný pomer vzniká uzatvorením pracovnej zmluvy medzi vami, ako zamestnávateľom, a vašim zamestnancom. Zákonník práce ustanovuje povinnosť písomnej formy pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva musí obsahovať:

a) druh pracovného pomeru, na ktorý sa zamestnanec prijíma spolu s jeho stručnou charakteristikou,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky.

Samozrejme v pracovnej zmluve si môžete dohodnúť aj iné podmienky, napríklad skúšobnú dobu zamestnanca, hmotné výhody a iné. Skúšobnú dobu možno so zamestnancom dohodnúť najdlhšie na obdobie troch mesiacov. V prípade, ak ide o vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca môže byť skúšobná dohoda maximálne šesť mesiacov.

Mzda v inzeráte

Pri uzatváraní pracovnej zmluvy nesmiete so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy nižšiu, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú ste uverejnili v ponuke, napríklad prostredníctvom rôznych inzertných portálov. Za porušenie povinnosti zverejniť základnú zložku mzdy v pracovnej ponuke vám môže byť uložená pokuta až do výšky do výšky 33 193,91 eur.

Sociálna poisťovňa

Ak prijmete do pracovného pomeru nového zamestnanca máte povinnosť prihlásiť ho do Sociálnej poisťovne prostredníctvom registračného listu fyzickej osoby. Prihlásiť zamestnanca musíte najneskôr pred začatím výkonu činnosti novoprijatého zamestnanca. Prihlásenie zamestnanca môžete urobiť klasicky poštou na adresu Sociálnej poisťovne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Do úvahy taktiež prichádza prihlásenie prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ale pozor, ak sa rozhodnete zamestnanca prihlásiť cez mobilnú aplikáciu, považuje sa prihlásenie len za predbežné a takéto prihlásenie musíte potvrdiť zaslaním riadneho registračného listu fyzickej osoby prostredníctvom portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne: esluzby.socpoist.sk. Bez zaslania registračného listu nebude predbežná registrácia platná.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň a mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aké máte povinnosti v prípade, ak ste novým zamestnávateľom, aké povinnosti máte vo vzťahu k BOZP, pracovnej zdravotnej službe a k ochrane osobných údajov.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1581)