mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Internetová lekáreň

Mgr. Katarína Uhrinová   |   4.6.2024

Nakupovanie cez internet sa teší v posledných rokoch čoraz väčšej obľube u zákazníkov. Z tohto dôvodu sa predaj cez internet rozširuje na čoraz väčší rozsah produktov a služieb. V našich podmienkach sa už nejakú dobu môžeme stretnúť s internetovými lekárňami. Tento trend môže byť z dlhodobého hľadiska zaujímavou možnosťou aj pre niektoré lekárne, ktoré môžu ponuku časti svojho sortimentu poskytnúť svojim zákazníkom aj prostredníctvom internetovej lekárne. Pozrime sa preto spoločne nato, čo sa chápe pod pojmom internetová lekáreň, ako je definovaná zákonom, kto ju môže prevádzkovať, čo zo sortimentu bežnej kamennej lekárne sa môže predávať aj cez internet a v neposlednom rade aké povinnosti je potrebné splniť pri jej prevádzkovaní.

(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 04.06.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

Čo môže byť predmetom internetového výdaja?

Zákon o liekoch umožňuje lekárni okrem štandardného výdaja liekov v kamennej lekárni uskutočňovať aj tzv. internetový výdaj. Účelom internetového výdaja je umožniť výdaj liekov aj na diaľku. Problematika internetového výdaja lekárňou je obsiahnutá najmä v zákone o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.) a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji (č. 21/2012 Z.z).
Zákon o liekoch upravuje (§ 22 ods. 2), že predmetom internetového výdaja môžu byť:

  • registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis
  • zdravotnícke pomôcky triedy I a triedy IIa, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/745 o zdravotníckych pomôckach
  • diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro na samotestovanie triedy B a triedy C, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa tohto nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o postupe, ktorý je pri zakladaní internetovej lekárne zachovať; o povinne zverejňovaných informáciách; uzatvorení sublicenčnej zmluvy a podobne.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac