mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Informovanie a poučenie pacienta je v súčasnosti in!

tím mediPRÁVNIK   |   2.5.2023

Presne tak. Získaniu informovaného súhlasu zo strany pacienta predchádza poučenie pacienta o starostlivosti, ktorá mu bude poskytnutá. Inak povedané, informovaný súhlas je dôležitým pilierom vo vzťahu medzi zdravotníkom a pacientom.

Posledný štvrtkový podvečer patril ďalšiemu z pravidelných online webinárov organizovaným advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS. Tentokrát sa ho zhostil JUDr. Ivan Humeník, PhD., ktorý na webinár pozval svoju kolegyňu Mgr. Lenku Kavarnikovú. Téma bola zaujímavá, praktická a plná rád a odporúčaní.
 
Okrem toho, že zápis do zdravotnej dokumentácie je dôležitou povinnosťou, predstavuje aj významný moment. Prečo? Pretože raz to môže  zdravotníkovi zachrániť kožu. JUDr. Ivan Humeník, PhD. nás vo svojej prezentácii troška vtiahol aj do sveta štatistiky. Vedeli ste napríklad, že zo správy ÚDZS vyplýva, že počas uplynulého roka sa až viac ako 39,13 % sťažnosti týkalo nespokojnosti s liečbou? Vysoké číslo, že? Preto nastal čas napraviť to a venovať sa záznamu poučenia a komunikácii. Počas vysielania odzneli praktické rady ako účinne informovať pacienta.
 
Všetci sa zhodneme na tom, že poslaním zdravotníka je liečiť a právom pacienta je získať zrozumiteľné a jasné informácie. Tento, možno na prvý pohľad zložitý proces poučenia, informovania pacienta a získania jeho súhlasu viete zjednodušiť. Ako? Celé tajomstvo bolo prezradené v poslednom online webinári. Okrem množstva informácii sme sa zaoberali aj otázkou, ktorá straší asi mnohých poskytovateľ ZS. Musí či nemusí byť poučenie pacienta vždy v písomnej forme? Potešíme vás, pretože nemusí. Písomná forma informovaného súhlasu je povinná v presne špecifikovaných zákrokoch.
 
Ak ste nestihli vysielanie nášho online webinára, nevadí. Jeho záznam si môžete pozrieť kedykoľvek na tomto linku.
 
Najbližší online webinár bude odvysielaný 25.05.2023 od 17.00 do 18.30 hod. na tomto linku. O téme ako aj o podrobnostiach webinára vás samozrejme budeme v dostatočnom predstihu informovať.
 
Srdečne vás pozývame!