mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.

Dve významné novely v zdravotníctve dostali od augusta zelenú

Mgr. Lenka Kavarniková   |   10.8.2022

Podpisom prezidentky sa dve významné novely v oblasti zdravotníctva stali od augusta skutočnosťou. Legislatíva sa doplnila o úpravu zameranú na zlepšenie podmienok pre osoby, ktorým sa poskytuje dlhodobá a paliatívna starostlivosť a tiež o úpravu zlepšujúcu prístup inovatívnych liekov na náš trh.  

LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE O ÚHRADÁCH LIEKOV
 
Prvou novelou je novela zákona o úhradách liekov, ktorá v konečnom dôsledku má prispieť k zlepšeniu prístupu inovatívnych liekov na náš trh a zlepšiť tak prístup pacientom k takýmto liekom. V súčasnosti je väčšina inovatívnych liekov hradená z verejného zdravotného poistenia len v prípade, ak to schváli príslušná poisťovňa pacienta. Prostredníctvom novely zákona o úhradách sa inovatívne lieky budú môcť dostať do kategorizačných zoznamov a budú môcť byť uhrádzané zdravotnými poisťovňami bez potreby ich individuálneho schvaľovania konkrétnou zdravotnou poisťovňou. Novela nadobudla účinnosť od 01. augusta 2022.
 
Všetky podklady k novele zákona o úhradách nájdete na tomto odkaze: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8697 
 
NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
 
Veľký posun v poskytovaní zdravotnej starostlivosti predstavuje aj novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá definovala paliatívnu a dlhodobú zdravotnú starostlivosť za účelom zlepšenia podmienok osobám, ktorým sa takýto druh zdravotnej starostlivosti poskytuje. Podľa dôvodovej správy k návrhu novely je jej cieľom „zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené“.
 
Novela nadobudla účinnosť 01. augusta 2022 a priniesla jednu veľkú zmenu aj vo vzťahu k informovanému súhlasu a jeho poskytnutia poučenia v jazyku národnostných menšín.
 
Všetky dokumenty k schválenej novele zákona o zdravotnej starostlivosti nájdete na tomto odkaze: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8696 
 
Články k vybraným témam týkajúce sa vyššie uvedených legislatívnych zmien vám prinesieme v najbližšom období.