mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Držiteľ ukončil výrobu lieku Integrilin

Mgr. Lenka Kavarniková   |   7.11.2023

Prostredníctvom webového sídla Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv informoval držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku Integrilin o ukončení výroby daného lieku. Výroba sa ukončuje vo vzťahu k obom formám lieku Integrilin – injekčnému a infúznemu roztoku.
 

LIEK INTEGRILIN  
 
Liek Integrilin sa používa ako prevencia proti infarktu myokardu u dospelých pacientov s nestabilnou anginou pectoris alebo non-Q infarktom myokardu, u ktorých sa posledná epizóda bolesti na hrudníku vyskytla v priebehu 24 hodín a ktorí majú zmeny na elektrokardiograme (EKG) a/alebo zvýšené srdcové enzýmy.  
 
DÔVOD PRE UKONČENIE VÝROBY LIEKU INTEGRILIN
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku uviedol, že výrobu lieku Integrilin ukončuje z dôvodu problémov s dodávkami eptifibatidu, liečiva v Integriline, pre ktoré nebude môcť vyrábať žiadne ďalšie šarže Integrilinu najmenej 18 mesiacov. Ukončenie výrobu lieku Integrilin sa teda týka oboch liekových foriem Integrilinu (2 mg/ml injekčný roztok a 0,75 mg/ml infúzny roztok), ktoré sú v súčasnosti dostupné v Európskej únii (EÚ).
 
Zdravotnícki pracovníci nemajú začínať liečbu Integrilinom u nových pacientov, ak nie je dostupný dostatočný počet injekčných liekoviek na dokončenie liečby. Tiež majú zvážiť predpísanie inej vhodnej liekovej formy eptifibatidu, iného vhodného inhibítora glykoproteínového receptora IIb/IIIa (napr. tirofiban) alebo iných vhodných antitrombotík, podľa klinického stavu pacienta.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI 
 
Bližšie informácie k ukončeniu výroby lieku Integrilin nájdete priamo na tomto odkaze: https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/OznamyDrzitelov/DHPC_Integrilin_02.11.2023.pdf