mediPRÁVNIK chráni už 914 ambulancií a lekární.

Má vaša ambulancia skutočne funkčný interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta?

JUDr. Miriam Tipánová   |   16.9.2020

Určite ste už postrehli, že každá jedna ambulancia bez ohľadu na špecializáciu musí mať zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Najneskôr 1. 1. 2021 musíte mať systém bezpečnosti pacienta vo vašej ambulancii spustený – musíte byť schopný preukázať, že máte prijaté pravidlá a že podľa nich postupujete.

AKÝCH OBLASTÍ SA SYSTÉM BEZPEČNOSTI PACIENTA TÝKA?

Interný systém sú vlastne pravidlá fungovania ambulancie vo vzťahu k pacientovi. Pravidlá sa majú týkať ôsmych oblastí – bezpečná identifikácia pacienta, bezpečné používanie liekov a zdravotníckych pomôcok, edukácia zamestnancov ambulancie ako postupovať pri ohrození života pacienta, bezpečná komunikácia s pacientom, poučenie pacienta o jeho právach a vyhodnocovanie spätnej väzby pacienta.

PREČO SI MÁTE ZABEZPEČIŤ SYSTÉM PRÁVE OD NÁS?

Nespoliehajte sa na pár strán textu stiahnutého z internetu bez toho, aby ste systém mohli aplikovať do praxe. Obávame sa, že klinickému audítorovi z Ministerstva zdravotníctva SR to stačiť nebude. My sme pre vás pripravili riešenie, v ktorom je naozaj systém, ktorý spĺňa požiadavky obsiahnuté vo vyhláške MZ SR č. 444/2019 Z. z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

ČO OD NÁS DOSTANETE?

  • Informačné plagáty do čakárne a ambulancie
  • Smernice pre každú oblasť bezpečnosti pacienta
  • Formuláre pre kontrolu stavu liekov, zdravotníckych pomôcok a prístrojov
  • Edukačné materiály
  • Vzory dokumentov

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0917 497 060 alebo mailom na podpora@medipravnik.sk.

Viac si prečítate na linku: https://www.medipravnik.sk/klinicky-audit/.

(Počet prečítaní: 477)