mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Čo hrozí lekárovi, ak odmietne prijať príkaz na výkon pracovnej povinnosti?

JUDr. Katarína Tomková   |   28.10.2020

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a nedostatok zdravotníckych pracovníkov bol v posledných týždňoch niektorým lekárom doručený príkaz na pracovnú povinnosť vydaný okresným úradom.  Preto by sme Vám chceli ozrejmiť, ako máte postupovať v prípade, ak Vám bude doručený príkaz na vykonanie pracovnej povinnosti mimo vášho obvyklého pracoviska, a to na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze.

Otázok k tejto téme je množstvo, preto sme túto tému rozdelili na dve samostatné články, v ktorým budeme odpovedať na základné otázky.

Chceme Vás upozorniť, že vzhľadom na rýchlo sa meniace pravidlá môže dôjsť k zmenám a tento stav je aktuálny ku dňu 27.10.2020.

1. ČO ZNAMENÁ PRACOVNÁ POVINNOSŤ?

S účinnosťou od 1. októbra 2020 je na území Slovenska vyhlásený núdzový stav a rovnako nariadená pracovná povinnosť. V prípade nedostatku lekárov sa vám počas tohto obdobia môže stať, že Vám bude doručený príkaz na vykonanie pracovnej povinnosti, ktorým Vám okresný úrad môže uložiť, aby ste:

- zotrvali v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu,

- vykonávali iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste,

- plnili pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze.

Predpokladáme, že zväčša budú písomné príkazy súvisieť s výpadkom lekárov v nemocniciach a presunom lekárov do týchto nemocníc.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, ambulancia na kľúč, ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, čo riskujete, ak písomný príkaz odmietnete prevziať, akým spôsobom môže byť nariadený výkon pracovnej povinnosti a ako postupuje okresný úrad pri výbere lekárov.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1489)