mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Buďte pripravený, ak vás pacient začne počas vyšetrenia nahrávať

tím mediPRÁVNIK   |   2.5.2024

Ani v mesiaci apríl sme nezabudli na náš pravidelný webinár. Pozývame vás si ho spolu s nami zľahka zrekapitulovať.

Uplynulý štvrtok patril nášmu online webináru. Jeho téma bola jasná -„Ako sa brániť, ak sa pacient rozhodne nahrať lekára bez jeho súhlasu?“
 
Táto téma divákov zaujala a nebáli sa zanechať našim spíkrom ani otázky, na ktoré hľadali odpovede. Tentokrát si do nášho „vysielacieho štúdia“ sadli okrem skvelého moderátora, Maroša Černého aj dvaja spíkri priamo z našej advokátskej kancelárie h&h PARTNERS, JUDr. Ivan Humeník, PhD. a Mgr. Katarína Uhrinová.
 
Prečo sme práve túto tému zaradili do nášho „repertoáru“? Pretože ste sa možno aj vy stretli s pacientom, ktorý si chcel priebeh vyšetrenia zaznamenať prostredníctvom zvukového záznamu alebo videozáznamu, prípadne vyhotovením snímok. V tom lepšom prípade si pacient vyžiadal súhlas na vyhotovenie záznamu, v tom horšom to urobil bez súhlasu a možno aj bez vášho vedomia. 
 
Je dôležité, aby každý, kto sa „zoči – voči“ stretne s touto situáciou rozumel, že je rozdiel medzi vyhotovením a použitím záznamu. Pod pojmom „vyhotovenie záznamu“ rozumieme nahrávanie skutočnosti znázorňujúce osobnostné prejavy fyzickej osoby (tvár, hlasový prejav, meno, priezvisko, a pod.). Pojem „použitie záznamu“ znamená používanie vyhotoveného záznamu na iné ako súkromné účely, napr. zverejňovanie vyhotovených záznamov na sociálnych sieťach, internete a pod.  
 
Prípad, kedy si pacient od lekára vopred vyžiada súhlas na vyhotovenie záznamu je v súlade so zákonom, nakoľko v zmysle občianskeho zákonníka platí, že (cit.): „písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.“ Avšak, ako sa zachovať v prípade, ak pacient nahrá lekára bez jeho súhlasu? O tom už diskutovali naši spíkri počas webinára. Jeho záznam je dostupný tu.

Už teraz pre vás organizujeme ďalší webinár, ktorý odvysielame 30. mája 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. na tomto linku. Tešiť sa môžete na skvelú tému, ktorej názov znie „Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je pracovne preťažený?“
 
Tešíme sa na vás!