mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Aktuálna vyhláška rozširuje zoznam osôb, na ktoré sa nevzťahuje zákaz návštev v zdravotníckych zariadeniach

Mgr. Róbert Hrubovský   |   18.5.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal 13. mája 2021 vyhlášku, ktorou sa rozširuje zoznam výnimiek zo zákazu návštev v zdravotníckych zariadeniach na ďalšie osoby. Kým pri pôvodnej úprave boli výnimkou kňazi, ktorí navštevovali zariadenie za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a druhou výnimkou boli osoby, ktoré navštevovali osobu, ktorej je poskytovaná paliatívna starostlivosť, je ťažko chorá alebo umierajúca, teraz sa tento zoznam dopĺňa o ďalšie osoby, najmä tie, ktoré sú zaočkované.

Oproti pôvodnej úprave aktuálna vyhláška rozširuje zoznam osôb o osoby, ktoré:

  • boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynuli viac ako 4 týždne,
  • sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Stále však platí, že návštevníci musia dodržiavať protiepidemické opatrenia zdravotníckeho zariadenia. Aktualizovaná vyhláška je účinná od 14. mája 2021.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

O danej téme sme napísali článok, ktorý si môžete prečítať tu:

Prečítajte si tiež článok
Pandémia ochorenia COVID-19 radikálne zmenila poskytovanie a prístup k zdravotnej starostlivosti. Jedna z oblastí, ktorú pandémia do značnej miery ovplyvnila sú návštevy pacientov ich...
12.5.2021
 

Tejto téme sme sa venovali aj v podcaste, ktorý si môžete vypočuť na tomto odkaze:

Vypočujte si podcast
Počas pandémie ochorenia COVID-19 majú príbuzní obmedzené možnosti byť fyzicky so svojimi blízkymi, ktorí sú v nemocniciach. Zdravotnícke zariadenia s cieľom predísť šíreniu ochorenia zaviedli zákaz návštev na jednotlivých oddeleniach. Byť pri...
10.5.2021

Aktuálnu vyhlášku č. 205 ÚVZ SR upravujúcu režim návštev v zdravotníckych zariadeniach nájdete na odkaze:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/205.pdf

(Počet prečítaní: 783)