mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Návšteva ťažko chorého alebo zomierajúceho pacienta počas pandémie ochorenia COVID-19

Mgr. Róbert Hrubovský   |   12.5.2021

Pandémia ochorenia COVID-19 radikálne zmenila poskytovanie a prístup k zdravotnej starostlivosti. Jedna z oblastí, ktorú pandémia do značnej miery ovplyvnila sú návštevy pacientov ich blízkymi v nemocničných zariadeniach. V tomto článku sa bližšie pozrieme na právnu úpravu návštev pacientov, ktorým je poskytovaná ústavná zdravotná starostlivosť so zameraním na pacientov, ktorí sú ťažko chorí alebo umierajúci, teda ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť.

NÁVŠTEVY V OBDOBÍ PANDÉMIE

Smrť človeka je udalosť, ktorá neodmysliteľne patrí k životu každej ľudskej bytosti a málokto by v týchto posledných momentoch chcel byť sám bez svojich blízkych, preto je táto téma mimoriadne citlivá a sama o sebe náročná. Pre pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť má návšteva blízkymi osobami významný psychický aspekt, ktorý napomáha pacientovi, aby sa lepšie vyrovnal s blížiacou sa smrťou. Napomáha však aj príbuzným tak, že sa môžu presvedčiť o kvalite zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná pacientovi a posledný krát sa s ním rozlúčiť. Aktuálna pandemická situácia zmenila postupy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a neobišla ani túto oblasť. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť sú povinní prijať opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 v zariadeniach, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Z tohto dôvodu zdravotnícke zariadenia zaviedli zákaz návštev na jednotlivých oddeleniach. Túto oblasť upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá špecifikuje kedy a za akých podmienok je možná návšteva v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete úpravu návštev v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčanie do praxe pre zdravotnícke zariadenia v súvislosti s úpravou návštev v zmysle aktuálnej vyhlášky.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 4250)