mediPRÁVNIK chráni už 1741 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Lekári, nezabúdajte pacientovi predpísať lieky, ktoré ste mu indikovali po vyšetrení. Od augusta je to vaša zákonná povinnosť!

Augustom v zdravotníctve vládne novela zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.), ktorá priniesla viacero zmien týkajúcich sa aj predpisovania liekov. Veľmi významnou zmenou, ktorá bola...
18.8.2023

Aké zmeny v delegovanom predpisovaní nastali od 1. augusta?

Zákon o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.) prešiel opäť ďalšími zmenami, ktoré sa dotkli s účinnosťou od 1. augusta aj delegovaného predpisovania liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických...
16.8.2023

Zverejňovanie dokumentov a hodnotenie spätnej väzby v ambulancii cez webovú stránku? Skúste to s právnym webom od mediPRÁVNIKA

Tretie pokračovanie seriálu „Právny web ambulancie“ bude venované zverejňovaniu dokumentov cez webovú stránku ambulancie od mediPRÁVNIKa. Pozrieme sa tiež na to ako možno cez náš...
11.8.2023

Vydávanie liekov cez mobilnú aplikáciu sa stalo realitou

Ako sa hovorí: „čo nie je, môže byť“. Výdaj liekov prostredníctvom mobilnej aplikácie bol dlho v rovine návrhu, o ktorom sa uvažovalo. Dlho očakávaná novela zákona o liekoch bola...
9.8.2023

„Rajónni“ vs. „mimorajónni“ pacienti - sú lekári povinní liečiť pacientov mimo svojho obvodu?

Lekári sa určite pri výkone svojej praxe už stretli s tým, že ich ambulanciu navštívil pacient napr. z iného okresu. Musí lekár (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) prijať...
8.8.2023

Zmeny v nemocničnom a delegovanom predpisovaní liekov

Ako sme avizovali na začiatku roka, novela zákona o liekoch, ktorá v tom čase čakala na svoje schválenie, navrhovala zaviesť viaceré legislatívne zmeny v oblasti liekov a ich...
4.8.2023

Čo môže lekárnik robiť v prípade, ak lekár v neprimeranom množstve predpisuje lieky s obsahom omamných a psychotropných látok?

Existuje mechanizmus, ktorý umožní lekárnikovi konať, v prípade ak má dôvodné podozrenie, že lekár v neprimeranom množstve predpisuje omamné a psychotropné látky pacientom? Tejto...
2.8.2023

Očkovanie v lekárni – všetko, čo o tom potrebujete vedieť

Očkovanie v lekárni bude realitou. Súčasťou návrhu veľkej novely zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z. z.) bola aj úprava vzťahujúca sa na očkovania v lekárňach, ktorá bolo v...
28.7.2023

Ako elegantne a efektívne zverejniť informácie v ambulancii? Odpoveďou je právny web ambulancie od mediPRÁVNIKa

Ambulancie majú povinnosť v zmysle právnych predpisov zverejňovať určité informácie týkajúce sa samotnej ambulancie, ale aj zdravotnej starostlivosti, ktorá sa v nej poskytuje...
25.7.2023

Webová stránka ambulancie? Zriaďte si rovno takú, ktorá vás aj ochráni

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zverejňovať informácie, ku ktorým ho viažu právne predpisy. Mnohé z týchto informácií musia poskytovatelia zverejňovať dokonca...
19.7.2023
35