mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Kontrola zdravotníckych pomôcok: Kľúč k presnosti a spoľahlivosti

Kontrola zdravotníckych pomôcok je kľúčovým procesom v zdravotníckom prostredí, ktorý zabezpečuje presnosť a spoľahlivosť meraní potrebných pre diagnostiku a liečbu pacientov. V...
21.6.2024

Vedeli ste, že zdravotnícke pomôcky sú určenými meradlami?

Zdravotnícke pomôcky sú dôležitou súčasťou správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Preto je dôležité, aby ich stav zodpovedal zákonným požiadavkám. Za týmto účelom je...
20.6.2024

V parlamente je návrh na spoplatnenie prednostných ošetrení v rámci vyhradenej časti ordinačných hodín

Do parlamentu predložila skupina poslancov návrh na spoplatnenie prednostných ošetrení. Vyberanie poplatkov za prednostné ošetrenia má byť ale umožnené len počas vyhradenej časti...
19.6.2024

Pripravte sa na klinický audit s nami

Poskytovateľ ZS má pri poskytovaní ZS dodržiavať systém kvality, ktorého súčasťou je aj klinický audit. Klinický audit predstavuje preverovanie a hodnotenia dodržiavania interného...
14.6.2024

Pediatri, nezabudnite si do konca júna zosúladiť ordinačné hodiny podľa novej právnej úpravy

Aktuálne je od 07.06.2024 účinná novela zákona o poskytovateľoch, ktorá sa dotkla aj ordinačných hodín pediatrov. V rámci novely boli prijaté aj prechodné ustanovenia, ktoré stanovujú...
13.6.2024

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta ako neoddeliteľná súčasť každej ambulancie

Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (vyhláška č. 444/2019 Z.z.). Táto...
12.6.2024

Ordinačné hodiny pediatrov a ambulantnej pohotovostnej služby po novom

V máji tohto roku bol v parlamente prerokovaný návrh novely zákona o poskytovateľoch (578/2004 Z.z.), ktorý sa okrem iného dotkol aj rozsahu ordinačných hodín pediatrov. Zároveň, v...
7.6.2024

Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je pracovne preťažený?

Presne takto znela téma posledného webinára, ktorý sme odvysielali vo štvrtok, 30. mája 2024. Boli ste jeho súčasťou? Či je už vaša odpoveď áno alebo nie, veríme, že neodmietnete jeho...
5.6.2024

Internetová lekáreň

Nakupovanie cez internet sa teší v posledných rokoch čoraz väčšej obľube u zákazníkov. Z tohto dôvodu sa predaj cez internet rozširuje na čoraz väčší rozsah produktov a služieb. V...
4.6.2024
47