mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Podcast 139 - Legislatívny augustový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

Najčastejšie zistené nedostatky u poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti za rok 2021 zo strany Úradu na ochranu osobných údajov sú jednou z tém, ktorej sa budeme...
5.9.2022

Stiahnutie lieku Haloperidol-Richter z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval na svojom webovom sídle o stiahnutí šarže lieku Haloperidol-Richter, sol inj 5x1 ml/5 mg (amp.skl.).
30.8.2022

Podcast 138 - Súd rozhodol takto: Za zlyhanie lekára prisudzujem historicky najvyššie odškodné, pretože obeťou je celá rodina

Lajdáckosť a zanedbanie povinností. Tak by sa dal definovať príbeh, ktorému sa budeme venovať v dnešnom podcaste zo série Súd rozhodol takto. Banálna operácia nosnej prekážky napokon...
29.8.2022

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil zistené nedostatky u poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti za rok 2021

Ochrana osobných údajov je od roku 2018 najviac skloňovanou témou aj v prípade poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti. Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov...
26.8.2022

V režime osobitných prípadov úhrad liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín nastali od augusta zmeny

V prípade úhrady liekov zákon umožňuje, aby sa na úhrade lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny podieľala zdravotná poisťovňa aj v prípade, ak v zmysle právnej úpravy nie...
25.8.2022

Ministerstvo zdravotníctva SR aktualizovalo metodické usmernenie k predpisu liekov Paxlovid a Lagevrio

Ministerstvo zdravotníctva SR aktualizovalo usmernenia týkajúce sa liečby ochorenia COVID-19 liekmi Paxlovid a Lagevrio. Usmernenia upravujú otázku možností liečby, indikácií a...
24.8.2022

Ak využívate elektronické podpisovanie cez občiansky preukaz, skontrolujte si, či nie je potrebné ho vymeniť

Pokiaľ využívate svoj občiansky preukaz na elektronické podpisovanie, je potrebné zbystrieť. Elektronickým čipom na dokladoch vydaných do 21. júna 2022 sa totižto končí certifikácia...
23.8.2022

Podcast 137 - Zaplatili mi registračný poplatok na kongres. Opäť sa nájdem v zozname NCZI? Má na to štát právo?

Po absolvovaní kongresu môže zdravotník nájsť svoje meno v zozname zverejnenom Národným centrom zdravotníckych informácií. Držitelia majú totiž vždy ku koncu júla a koncu januára...
22.8.2022
138