mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

PharmaUpdate: Zdravotná poisťovňa zamietla liek na výnimku. Súd v Česku ho zrušil.

Nové, inovatívne lieky sa nenachádzajú v zozname kategorizovaných liekov. Pacientom preto nie sú automaticky plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Stáva sa,...
17.4.2024

V parlamente je aktuálne novela, ktorá definuje, čo je to manažment zdravotnej starostlivosti a jeho bezplatnosť

Do parlamentu bol predložený návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia (z. č. 577/2004 Z.z.), ktorým sa má zadefinovať, čo je to...
17.4.2024

Podcast 221 - Kamerový systém v ambulancii alebo čakárni. Na čo si dať pozor?

Kamerový systém je neodmysliteľnou súčasťou fungovania firiem, bytových domov, škôl, lekární a rôznych iných priestorov. Ambulancie alebo čakárne nie sú v tomto výnimkou. Tu je však...
15.4.2024

Účtovanie platieb od pacientov v ambulancii – ako správne na to?

Základnou povinnosťou pre poskytovateľov v súvislosti s príjmom platieb od pacientov je aj povinnosť vydať pacientovi doklad o úhrade. Dokonca, ambulancie majú mať za tým účelom...
12.4.2024

Kedy majú lekárne povinnosť odoberať od zákazníkov vratné obaly, ak predávajú tovar s vratným obalom?

Od januára 2022 sa začal naplno uplatňovať systém pre zálohovanie vratných obalov fliaš. Mnoho lekárni v rámci svojho predajného sortimentu ponúka aj nápoje s takýmito vratnými...
10.4.2024

ÚDZS zverejnil štatistiku podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za minulý rok

ÚDZS zverejnil na svojom webovom sídle štatistický prehľad týkajúci sa podnetov na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2023.
9.4.2024

Podcast 220 - Založiť novú alebo kúpiť už fungujúcu ambulanciu? Povieme si ako na to.

Lekár, ktorý chce pracovať v ambulancii sa môže rozhodnúť, či si založí novú alebo ju kúpi od lekára, ktorý ide napríklad do dôchodku. Môže vystupovať ako fyzická osoba – podnikateľ...
8.4.2024

Cenník ambulancie – čo je potrebné o ňom vedieť a aké zásady je potrebné pri jeho tvorbe dodržiavať?

Zdravotná starostlivosť má svoju cenu. Zdravotné výkony, ktoré sú v ambulancii pacientom poskytované, môžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne) alebo...
5.4.2024

Všetko, čo by ste mali zvážiť pri priamom predaji výživových doplnkov

Výživové doplnky ako také sú pre mnohých neodlučiteľnou súčasťou zdravého životného štýlu a v poslednej dobe svoje miesto nachádzajú aj v ambulanciách lekárov. Predaj výživových...
4.4.2024

PharmaUpdate: Vzorkujeme, vzorkujete, vzorkujú - čo je treba dodržať pri poskytovaní vzoriek liekov?

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku môže osobe, ktorá je oprávnená ich predpisovať poskytnúť nepredajnú vzorku lieku, aby sa s ňou oboznámil. Musí ísť o liek, ktorý je...
3.4.2024
174