mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Všetko, čo by ste mali zvážiť pri priamom predaji výživových doplnkov

Výživové doplnky ako také sú pre mnohých neodlučiteľnou súčasťou zdravého životného štýlu a v poslednej dobe svoje miesto nachádzajú aj v ambulanciách lekárov. Predaj výživových...
4.4.2024

PharmaUpdate: Vzorkujeme, vzorkujete, vzorkujú - čo je treba dodržať pri poskytovaní vzoriek liekov?

Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku môže osobe, ktorá je oprávnená ich predpisovať poskytnúť nepredajnú vzorku lieku, aby sa s ňou oboznámil. Musí ísť o liek, ktorý je...
3.4.2024

Podcast 219 - Legislatívny marcový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

V marcovom legislatívnom sumári si povieme o správnej lekárenskej praxi, personálnom obsadení lekární, príprave liekov, ako aj o postavení lekární ako výrobcov obalov. Lekárom je...
1.4.2024

ŠÚKL informuje o úspešnom ukončení verejného obstarávania na zabezpečenie zvozu nespotrebovaných liekov z lekární

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje na svojom webovom sídle o úspešnom ukončení verejného obstarávania na zabezpečenie zvozu nespotrebovaných liekov, ktoré sa nahromadili v...
28.3.2024

Špecialisti, venujte svoju pozornosť ePN

21. marec 2024 bol pre nás dňom, počas ktorého sme odvysielali jeden z našich pravidelných webinárov. Ten bol skvelý nie len vďaka téme, ale aj hosťom, ktorí prijali pozvanie JUDr...
27.3.2024

Stiahnutie lieku ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje na svojom webovom sídle o stiahnutí lieku ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých z trhu.
26.3.2024

Podcast 218 - Dvakrát meraj a raz rež: Má byť kópia zdravotnej dokumentácie poskytnutá pacientovi zadarmo?

Pacient má právo získať kópiu svojej zdravotnej dokumentácie. Požiada lekára vyhotovenie kópie a ten mu ju poskytne. Zvyčajne za ňu zaplatí, zvlášť, ak je pomerne obsiahla a lekár s...
25.3.2024

Lekárne, ako výrobcovia obalov máte tieto povinnosti

V dnešnom článku sa budeme venovať povinnostiam, ktoré majú výrobcovia obalov. Pričom v tejto časti sa zameriame na povinnosti malých výrobcov obalov. Kto je to malý výrobca obalov?...
21.3.2024
173