mediPRÁVNIK chráni už 1431 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Očkovanie 4. dávkou proti COVID-19 spustené pre osoby nad 50 rokov

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo očkovanie 4. dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre osoby nad 50 rokov.
27.7.2022

Odborný zástupca lekárne – 1. časť – podmienky pre výkon činnosti

Podstatou činnosti lekárne je zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami. Táto činnosť je však napojená na odbornosť, za ktorú zodpovedá v lekárni odborný zástupca. Nie každá...
26.7.2022

Podcast 133 - Súd rozhodol takto: Za poškodenie zdravia pacienta počas hospitalizácie nezodpovedá vždy poskytovateľ.

Zdravotnícke zariadenia môžu mať obavy z toho, že ak sa pacientovi stane niečo počas hospitalizácie, budú za to niesť pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo súdom...
25.7.2022

Odborný zástupca ambulancie – 3. časť – zodpovednosť odborného zástupcu

Odborný zástupca v ambulancii garantuje odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti u toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého vykonáva svoju činnosť. Do istej miery...
21.7.2022

Stiahnutie lieku Amiodaron hameln z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval na svojom webovom sídle o stiahnutí konkrétnej šarže lieku Amiodaron hameln 50 mg/ml, con ijf 10x3 ml (5 ml amp.skl.).
20.7.2022

Odborný zástupca ambulancie – 2. časť – postavenie odborného zástupcu ako zamestnanca

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné...
19.7.2022

Podcast 132 - Chceli by ste získať vzorku nového lieku? Takto sa to robí,… :-)

Ak sa chce predpisujúci lekár oboznámiť s liekom, môže požiadať držiteľa registrácie o bezplatné poskytnutie jeho vzorky. Správny púostup pri tzv. "vzorkovaní" je ovplyvnený nielen...
18.7.2022

Odborný zástupca ambulancie – 1. časť – Kto je odborný zástupca? Aké sú podmienky pre výkon jeho činnosti?

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné...
15.7.2022
135