mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Posledný webinár tejto sezóny máme úspešne za sebou

Uplynulý štvrtok sme úspešne uzavreli ďalšiu sériu našich pravidelných webinárov. Tak ako všetky predchádzajúce, aj tento si zaslúži našu pozornosť :).
2.7.2024

Podcast 232 - Legislatívny júnový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

Zmeny v ordinačných hodinách pediatrov a ambulantnej pohotovostnej služby je téma, ktorej sa budeme venovať v úvode júnového legislatívneho sumára. Povieme si, čo to znamená v praxi a...
1.7.2024

Buďte pripravení na výkon kontroly zo strany slovenského metrologického inšpektorátu

Slovenský metrologický inšpektorát má zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, ktorí pri výkone svojho povolania používajú určené...
27.6.2024

PharmaUpdate: Reklama na kozmetické výrobky musí spĺňať európske predpisy

S reklamou na kozmetické výrobky sa stretávame denne, na sociálnych sieťach, v časopisoch, billboardoch či letákoch. Bežne sa z nej dozvieme, že daný produkt najlepšou voľbou na ten,...
26.6.2024

Webinár 34. Rozhoduje otec, mama alebo obaja? Na čo by si mal dať lekár pozor pri detskom pacientovi?

V živote partnerov, ktorí sa spoločne podieľajú na výchove dieťaťa, môže dôjsť k situácii, ktorá vedie až k ukončeniu spolunažívania. Je len na rozhodnutí a dohode medzi rodičmi, ako...
25.6.2024

Podcast 231 - Dvakrát meraj a raz rež: Poskytovateľ nezodpovedá za akýkoľvek úraz pacienta v zdravotníckom zariadení

Pacienti absolvujú u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti rôzne vyšetrenia. Často sú pri nich používané prístroje. V prípade nepozornosti či už pacienta, lekára alebo iného...
24.6.2024

Kontrola zdravotníckych pomôcok: Kľúč k presnosti a spoľahlivosti

Kontrola zdravotníckych pomôcok je kľúčovým procesom v zdravotníckom prostredí, ktorý zabezpečuje presnosť a spoľahlivosť meraní potrebných pre diagnostiku a liečbu pacientov. V...
21.6.2024

Vedeli ste, že zdravotnícke pomôcky sú určenými meradlami?

Zdravotnícke pomôcky sú dôležitou súčasťou správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Preto je dôležité, aby ich stav zodpovedal zákonným požiadavkám. Za týmto účelom je...
20.6.2024

V parlamente je návrh na spoplatnenie prednostných ošetrení v rámci vyhradenej časti ordinačných hodín

Do parlamentu predložila skupina poslancov návrh na spoplatnenie prednostných ošetrení. Vyberanie poplatkov za prednostné ošetrenia má byť ale umožnené len počas vyhradenej časti...
19.6.2024
178