mediPRÁVNIK chráni už 727 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Výkon prehliadok mŕtvych tiel a odporúčaný postup v čase pandémie

Prehliadka mŕtveho tela sa realizuje za účelom zistenia času a príčiny úmrtia osoby. Prehliadka mŕtveho tela je vykonávaná buď v zariadení poskytovateľa ústavnej zdravotnej...
11.9.2020

Zmeny pre lekárne a ambulancie v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou

Vláda Slovenskej republiky prišla s iniciatívou prijatia opatrení, ktoré majú spoločný cieľ a to zlepšiť podnikateľské prostredie. Medzi opatrenia, ktoré napĺňajú spoločný cieľ...
9.9.2020

Predoperačné vyšetrenia – zodpovedá za správne vyhodnotenie všeobecný lekár?

O predoperačných vyšetreniach už každý počul a približne všetci vieme, o čo ide. Ako sú však podchytené legislatívne? Je ich úprava a rozdelenie úloh jednoznačné? Práve na tieto...
8.9.2020

Nový podcast - Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta komerčnej poisťovni. Na čo si dať pozor?

Komerčná poisťovňa môže pri uzatváraní poistnej zmluvy od lekára požadovať údaje o zdravotnom stave svojho klienta. Má na to právo? Ako by mal lekár postupovať, aby neporušil zákon?...
7.9.2020

Rozšírená definícia zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie

Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní schválila novelu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá rozšírila definíciu...
4.9.2020

Dôjde k zrušenie doplatkov za lieky pre vybraný okruh osôb?

V súčasnosti sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza návrh novely zákona, ktorým má dôjsť k zavedeniu nulového limitu spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky...
3.9.2020

Odborný zástupca lekárne – zodpovedá za všetko?

Funkcia odborného zástupcu v lekárni je po odbornej stránke pravdepodobne tá najdôležitejšia. Ak potrebnú odbornosť nespĺňa fyzická osoba - podnikateľ, ktorá prevádzkuje lekáreň,...
2.9.2020

Nový podcast - Zadržanie zdravotníckeho pracovníka políciou, jeho práva a povinnosti

Nepríjemnou udalosťou, do ktorej sa môže zdravotník dostať je, že ho zadrží polícia. Či už ide o podozrenie z korupcie alebo iný trestný čin. Je dôležité vedieť ako komunikovať v...
31.8.2020

Predĺženie prechodného obdobia v rámci overovania pravosti liekov

Všetky strany liekového reťazca už od roku 2019 registrujú povinnosť súvisiacu s overovaním pravosti liekov prostredníctvom bezpečnostných prvkov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv...
27.8.2020
86