mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Podcast 200 - Kontrola zo zdravotnej poisťovne. Nič príjemné, ale zvládnuteľné bez ujmy.

Milí priatelia, pripravili sme si pre vás 200. medicínsko-právny podcast . Znie to priam neuveriteľne, ale máme za sebou, a to vďaka vám viac ako 60.000 tisíc vypočutí jednotlivých...
13.11.2023

Zadávatelia zatiaľ nemusia podávať ročnú správu o aktuálnom stave klinického skúšania

Zadávatelia klinického skúšania majú od augusta tohto roka povinnosť predkladať na požiadanie správu o aktuálnom stave klinického skúšania Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL),...
10.11.2023

Nezabúdajte, interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je stále aktuálnou povinnosťou ambulancií

Od 1.1.2020 je účinná vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (vyhláška č. 444/2019 Z.z.). Táto vyhláška...
9.11.2023

Môže lekár poskytnúť znalcovi originál zdravotnej dokumentácie?

V rámci súdneho konania (či už trestného alebo občianskoprávneho) môže byť ustanovený znalec za účelom posúdenia určitých skutočností nevyhnutných pre rozhodnutie súdu v konkrétnom...
8.11.2023

PharmaUpdate: Zasielanie vzoriek reklamy liekov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Ako to správne urobiť?

Ak ste držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku, tak zo zákona o reklame máte povinnosť sprístupňovať alebo odovzdať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv vzorku reklamy liekov. Ako to...
8.11.2023

Držiteľ ukončil výrobu lieku Integrilin

Prostredníctvom webového sídla Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv informoval držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku Integrilin o ukončení výroby daného lieku. Výroba sa ukončuje vo...
7.11.2023

Podcast 199 - Legislatívny októbrový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

Zdravotné poisťovne môžu podľa zákona kontrolovať poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Kontrolu je možné vykonať na...
6.11.2023

Tak ako to je? Môžem alebo nemôžem predávať vo svojej ambulancii?

Ďalší z našich webinárov máme za sebou. A môžeme skromne poznamenať, že úspešne. Počas neho padla nejedná skvelá rada od našich odborníkov a diváci využili aj možnosť spýtať sa nato,...
2.11.2023
164