mediPRÁVNIK chráni už 666 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Ambulancie, nezabudnite si aktualizovať svoj systém na verziu e–receptu v4 alebo v5

Národné centrum zdravotníckych informácií informuje na svojom webovom sídle o novej verzii služby e-recept.
25.6.2020

Všeobecný lekár je povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie špecialistovi

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. V tomto...
24.6.2020

Nový podcast - Musí lekár zdaniť darované ochranné rúška?

Dostali ste ako lekár počas pandémie koronavírusu od farmaceutickej firmy ochranné rúška? Je potrebné z takéhoto daru zraziť daň? Aj prijímanie daru má svoje pravidlá. O tom, ako majú...
22.6.2020

Nový dokument – Ekonomická pomoc v čase pandémie pre ambulancie aj lekárne

Dopady pandémie majú okrem iného aj ekonomický charakter. Štát v tomto období ponúka čerpanie rôznych ekonomických stimulov. Avšak, tieto ekonomické stimuly môžu pokope pôsobiť, ako...
19.6.2020

Koľko kreditov v rámci sústavného vzdelávania sú povinní získať zamestnanci lekárne?

Zdravotnícki pracovníci pracujúci v lekárni majú povinnosť sústavne sa vzdelávať v rámci výkonu svojho povolania. Účelom sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je priebežné...
18.6.2020

Zmeny v oblasti vzdelávania a osobitných prípadov úhrady liekov

Národná rada SR schválila zákon č. 158/2020 Z. z. na základe ktorého došlo k zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami, ktoré...
18.6.2020

Novela priniesla odklad účinnosti nových ustanovení v oblasti zdravotníckych pomôcok

Parlamentom prešiel vládny návrh zákona, ktorým došlo k novelizácii zákona, v ktorom sú obsiahnuté kľúčové pravidlá pre lieky, ako aj zdravotnícke pomôcky. Novela zákona reflektuje na...
16.6.2020

Nový podcast - Predpis liekov zdravotnou sestrou? Áno, ale...

Počas núdzového stavu v súvislosti s epidémiou koronavírusu mohla pacientom predpisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny i zdravotná sestra. Rovnako tak mohol urobiť...
15.6.2020

Skončenie núdzového stavu v zdravotníctve

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 366 sa ukončil ku dňu 14. júna 2020 núdzový stav v zdravotníctve. Okrem toho sa zrušila pracovná povinnosť pre zamestnancov poskytovateľa...
15.6.2020

Povinnosti ambulancie súvisiace s odpadmi

Produkovanie odpadov je bežným sprievodným javom pri výkone mnohých činnosti. Výnimkou nie sú ani samotné ambulancie, ktoré pri svojej každodennej činnosti okrem bežných odpadov...
11.6.2020
82