mediPRÁVNIK chráni už 1062 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Podcast 79 - Zmluva s MZ SR pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Čo to pre mňa ako ambulanciu znamená?

Ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, pediatrické ambulancie a imunoalergologické ambulancie pre dospelých alebo deti a dorast so zameraním na komplikácie očkovania a riziká...
12.7.2021

Stiahnutie lieku Uniclophen 0,1% z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojom webovom sídle zverejnil informáciu o stiahnutí lieku Uniclophen 0,1 %, int opo 1x10ml (fľa. PE), kód ŠÚKL: 33187, č. šarže: 0608201 z...
7.7.2021

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách - pozor na poučenie a informovaný súhlas!

V ambulanciách všeobecných lekárov sa spustilo očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie sa bude vykonávať očkovacou látkou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Pre samotnú...
6.7.2021

Podcast 78 - Pre pediatrov a všeobecných lekárov sme pripravili informovaný súhlas s očkovaním, ktorý ochráni ich ambulanciu

Pediatri majú od 1. júla 2021 možnosť očkovať vo svojich ambulanciách pacientov proti ochoreniu COVID-19. Prvým predpokladom pre očkovanie je uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom...
5.7.2021

Lekárne, pozor! Od 1. júla prestala platiť nulová DPH na respirátory

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa zvýšil dopyt po osobných ochranných pomôckach, a to najmä po respirátoroch. Na tento zvýšený dopyt sa reflektovalo zavedením nulovej DPH...
2.7.2021

Očkovanie proti COVID-19 v ambulanciách - Zmluva s ministerstvom zdravotníctva v otázkach a odpovediach

Od 1. júla môžu očkovať proti ochoreniu COVID-19 aj ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých, pediatrické ambulancie a imunoalergologické ambulancie pre dospelých alebo deti a...
2.7.2021

Hodnotenie spätnej väzby pacientov môže byť pre lekárov aj výhodné

Viete, že z vyhlášky ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta vyplýva aj povinnosť ambulancie...
1.7.2021

Ukončenie prevádzkovania lekárne časť 2.

Mnohí držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkujú lekáreň formou fyzickej osoby podnikateľa. V istom okamihu, najčastejšie pre prechod na inú formu...
30.6.2021
107