mediPRÁVNIK chráni už 1525 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Podcast 150 - Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Za každých okolností?

Rodička bude mať po novom možnosť mať pri pôrode nielen manžela, ale akúkoľvek osobu a dokonca ich bude môcť byť viac. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú...
22.11.2022

Boli ste zamestnávateľom vyzvaný na náhradu nákladov vynaložených na zvyšovanie kvalifikácie?

V médiách zarezonovala v poslednej dobe téma hromadných výpovedí zdravotníckych pracovníkov. Pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia alebo v inom...
16.11.2022

Podcast 149 - Tri kroky pri sprístupňovaní zdravotnej dokumentácie pacienta

Lekári sa vo svojej praxi stretávajú s tým, že im je doručená žiadosť o výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo o jej sprístupnenie. Čo všetko musí obsahovať, prečo je potrebné si...
14.11.2022

Legislatívny návrh zmeny zákona o liekoch prináša možnosť internetového výdaja cez mobilnú aplikáciu

Zákon o liekoch umožňuje lekárni okrem štandardného výdaja liekov uskutočňovať aj tzv. internetový výdaj. Účelom internetového výdaja je umožniť výdaj liekov aj na diaľku...
11.11.2022

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, máte zriadený web pre ambulanciu, ktorý vás právne ochráni?

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zverejňovať informácie, ku ktorým ho viažu právne predpisy. V súčasnosti už majú mnohí lekári a iní zdravotnícki pracovníci...
9.11.2022

Zmena podmienky pre podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zriadenie ambulancie

Ministerstvo zdravotníctva SR zmenilo jednu z podmienok pre podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku. O akú podmienku ide sa dozviete v najbližších...
8.11.2022

Podcast 148 - Legislatívny októbrový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

Rezort zdravotníctva chce zaviesť možnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19 v lekárňach. Aké povinnosti by mali lekárne v tejto súvislosti a ako to bude vyzerať v praxi sa dozviete v...
7.11.2022
143