mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

PharmaUpdate: Koniec júla je za rohom, držitelia čaká vás opäť hlásenie výdavkov na NCZI

redakcia mediPRÁVNIK  |  21.6.2023
Držitelia povolenia na výrobu liekov, držitelia povolenia na veľkodistribúciu liekov, držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, držitelia registrácie humánneho lieku a farmaceutická spoločnosť sú povinní predkladať Národnému centru správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia. Ide o výdavky za predchádzajúci kalendárny polrok, ktoré boli poskytnuté zdravotníckym pracovníkom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a to priamo, či nepriamo prostredníctvom tretej osoby. Dva dôležité termíny – 31. január a 31. júl. Jeden z nich je za rohom. V podcaste si povieme o tom, ktoré subjekty majú takúto povinnosť a ktoré naopak nie. Dozviete sa, akým spôsobom je potrebné predkladať správu o výdavkoch, čo všetko zahŕňa. Prejdeme si aj konkrétny príklad ako postupovať v prípade, ak lekárovi zaplatíme na kongrese registračný poplatok, dopravu, stravu a ubytovanie. Prajem Vám príjemné počúvanie.
Vypočuť na:   Apple podcasty  |  Google podcasty  |  Spotify  |  Podbean  |  YouTube