mediPRÁVNIK chráni už 1062 ambulancií a lekární.

Vážená pani / Vážený pán,

ako iste viete, od 1.1. 2021 musia mať všetky zdravotnícke zariadenia prijaté Interné systémy hodnotenia bezpečnosti pacienta (viď vyhláška MZ SR č. 444/2019 Z.z.). Platí to aj pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako ambulantné zdravotnícke zariadenia. Preto sme špeciálne pre Vás pripravili Systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Tejto problematike sa v našej kancelárii venujeme od prijatia vyhlášky v roku 2019. V priebehu jari a leta sme v spolupráci s našimi konzultantmi (farmaceuti a odborníci na intenzívnu medicínu) pripravili komplexný model Systému pre ambulantné zariadenie.

Celý model je zameraný na efektívne odovzdanie informácii pacientovi tak, aby to vedel poskytovateľ aj spätne dokázať (ak sa bude u neho realizovať klinický audit). Teda hlavným hýbateľom nášho modelu je mať na konci fungujúci Systém bezpečnosti zdravotníckeho zariadenia.

Nejde o proforma dokumenty, ale o fungujúce riešenie, pri ktorom nám záleží na tom, aby ho zdravotnícky pracovník vedel a bol schopný používať a aby ho to čo najmenej zaťažovalo v práci.


Klient od nás dostane:

  • Interné smernice pre každú oblasť bezpečnosti pacienta
  • Infografika (laminovaný plagát A4) hygiena rúk - 2 ks
  • Infografika (A3 plagát) riešenie neodkladných stavov (verzia zdravotník – do zdravotníckeho zariadenia) – 1 ks
  • Edukačný materiál týkajúci jednotlivých oblastí bezpečnosti pacienta
  • Infografika (A2 plagát) – súborné informácie pre pacientov sumarizujúce kľúčové aspekty jednotlivých systémov bezpečnosti (práva pacienta, stručne GDPR, zásady spätnej väzby) - 1 ks
  • Plagát o neprítomnosti v zdravotníckom zariadení A4 laminovaný
  • Manuál pacientskych práv pre plnenie povinnosti informovať o právach pacienta (to čo sa nezmestí na plagát A2)
  • Formuláre pre kontrolu zdravotníckych pomôcok - zdravotnícke pomôcky
  • Manuál na použitie celého riešenia (návod na použitie)
  • Vzory dokumentov: vyhlásenie o identite pacienta a zákonného zástupcu, vyhlásenie o zrozumiteľnom poučení a dostatočnom čase pre komunikáciu s pacientom, oznámenie o zmene ordinačných hodín, potvrdenia o preškolení zamestnancov atď.


Ale načo veľa písať, pozrite si predstavenie nášho riešenia tuto:


Cena nášho systému

Systém ponúkame ako BASIC riešenie (160 eur s DPH) a rozšírená verzia PREMIUM (od 320 eur s DPH), v ktorej upravujeme všetky dokumenty presne podľa špecifík klienta + pripravuje ad hoc plagáty s údajmi zdravotníckeho zariadenia, ordinačné hodiny, zastupovanie, odkazmi na jej web (ak má) atď.

V prípade záujmu stačí, ak emailom odpoviete, ktorú verziu systému si želáte pripraviť, a my sa Vami spojíme a doriešime zvyšok. Ak potrebujete odpoveď na Vašu otázku ohľadom Systému hodnotenia bezpečnosti, pokojne nás kontaktujte na tel. čísle 0948 075 965.