mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Zmeny v nemocničnom a delegovanom predpisovaní liekov

Mgr. Katarína Uhrinová   |   4.8.2023

Ako sme avizovali na začiatku roka, novela zákona o liekoch, ktorá v tom čase čakala na svoje schválenie, navrhovala zaviesť viaceré legislatívne zmeny v oblasti liekov a ich predpisovania. Od tej doby uplynulo pomerne dosť času a novela zákona o liekoch bola prijatá. Jednotlivým vybraným zmenám, ktoré so sebou priniesla sa budeme venovať v nasledujúcich článkoch. Dnes sa spoločne pozrieme na zmeny v nemocničnom predpisovaní liekov.

Navrhované zmeny pri predpise liekov po prepustení z nemocnice
 
V prípade, ak sa pacient dostane do nemocnice a pri jeho prepustení je potrebné, aby mu boli predpísané lieky, podľa pôvodnej právnej úpravy mal nemocničný lekár povinnosť mu lieky predpísať najviac na dobu 30 dní. Pri predpisovaní, samozrejme, platili preskripčné a indikačné obmedzenia, ktoré musel nemocničný lekár ako predpisujúci lekár dodržiavať.
 
V rámci návrhu novely zákona o liekoch sa navrhovalo aby mala doba, na ktorú sa predpis liekov po prepustení mal realizovať zmeniť na „najmenej na dobu 28 dní“. Zároveň sa navrhovalo, aby nemocničný lekár mohol poveriť predpísaním všeobecného lekára daného pacienta. Tu sa však navrhovalo zakotviť možnosť všeobecného lekára odmietnuť takéto poverenie, ak s odporúčanou liečbou pacienta nesúhlasí.
 
Výsledná podoba predpisovania liekov po prepustení z nemocnice má inú podobu, v porovnaní s návrhom novely. Ako sme uviedli pôvodne sa navrhovalo, aby doba na ktorú sa lieky predpisujú bola vymedzená, do textu zákona sa zmena dostala bez akejkoľvek časovej reštrikcie, čím sa docielil zámer navrhovanej zmeny. Z textu boli taktiež vyňaté preskripčné a indikačné obmedzenia, čo však neznamená, že ich nie je potrebné dodržiavať.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, o delegovanom predpisovaní liekov neatestovaným lekárom.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 607)