mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Zdravotná dokumentácia v papierovej podobe v optike GDPR

Mgr. Ján Pavlík   |   17.9.2019

Pravidlá ochrany osobných údajov obsiahnuté najmä v nariadení GDPR stanovili povinnosti, na ktorých obsah je potrebné myslieť aj pri zdanlivo obyčajných situáciách v ambulanciách. Takouto situáciou môže byť napríklad aj to, ak sa lekár rozhodne zdravotnú dokumentáciu vytlačiť z elektronickej knižky pacienta a uchovávať ju v papierovej podobe z rôznych dôvodov. Od vás lekárov sa dozvedáme, že táto situácia je pomerne častou v ambulanciách. Pozrime sa teda bližšie, či takýto postup lekára je možný a či z pohľadu ochrany osobných údajov nejde o postup, ktorý by mohol znamenať udelenie sankcií.

Vedenie zdravotnej dokumentácie sa už určitý čas riadi novým režimom. Zdravotná dokumentácia sa aktuálne v dôsledku zavedenia eZdravia, vedie primárne v elektronickej zdravotnej knižke pacienta v národnom zdravotníckom informačnom systéme so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka. Klasická forma zdravotnej dokumentácie (v papierovej podobe) stále existuje, avšak už len v prípadoch kedy to zákon výslovne vyžaduje.

Z uvedeného vyplýva, že podľa aktuálneho režimu je lekár povinný viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej forme v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. V papierovej podobe je povinný viesť zdravotnú dokumentáciu len v prípadoch, ak to zákon vyžaduje.

Avšak, lekári z rôznych dôvodov, ako je napríklad zvyk, respektíve získanie lepšieho prehľadu, vedú zdravotnú dokumentáciu stále aj v papierovej podobe. Dôležité je túto skutočnosť posúdiť osobitne podľa pravidiel vedenia zdravotnej dokumentácie a osobitne podľa pravidiel ochrany osobných údajov.

Z pohľadu pravidiel vedenia zdravotnej dokumentácie

Z pohľadu pravidiel vedenia zdravotnej dokumentácie obsiahnutých v zákone o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti má lekár povinnosť viesť  zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe a v prípadoch, kedy to zákon vyžaduje ju viesť v papierovej podobe. Zákon ale žiadnym spôsobom nezakazuje, v prípade, ak lekár splní všetky zákonné požiadavky a teda vedie zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe, aby ju viedol aj v papierovej podobe. Vedenie zdravotnej dokumentácie v papierovej podobe v prípadoch, súčasne s vedením zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe, predstavuje činnosť naviac, ktorú zákon neupravuje a teda tým pádom podľa nášho názoru ani nezakazuje. Takúto zdravotnú dokumentáciu, ktorá je v papierovej podobe vedená popri elektronickej zdravotnej knižke aj v papierovej podobe môžeme označiť ako „kópiu“.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, či je možné papierovú kópiu zdravotnej dokumentácie vytvorenej z elektronickej zdravotnej knižky pacienta vyhotoviť, v optike ochrany osobných údajov.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1289)