Mediprávnik chráni už 553 ambulancií a lekární.

Vyhlášku upravujúcu bezpečnosť pacienta je možné pripomienkovať

Mgr. Ján Pavlík  30.8.2019

Legislatívny proces týkajúci sa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta sa aktuálne nachádza  v štádiu  medzirezortného pripomienkového konania. Pripomienky k predmetnej vyhláške je možné podávať do 13. septembra 2019.

Bezpečnosť pacienta je aktuálnou témou, pod ktorou sa rozumie predchádzanie nežiadúcim udalostiam počas obdobia poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom. Cieľom má byť minimalizácia poškodenia zdravia pacienta.

Bezpečnosť pacienta je kľúčovou prioritou všetkých medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika aktívnym členom: (EÚ, OECD, WHO).  Novelou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola poskytovateľom zdravotnej starostlivosti stanovená povinnosť zaviesť a dodržiavať  interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Odkaz na predmetný legislatívny proces:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-609

(Počet prečítaní: 372)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame