mediPRÁVNIK chráni už 1050 ambulancií a lekární.

Vizuálna zmena britského Európskeho preukazu poistenia

Mgr. Lenka Kavarniková   |   8.6.2021

Ministerstvo zdravotníctva upozornilo na svojom webovom sídle o tom, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska zmenilo vizuál Európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý sa používa v rámci EÚ. Aj po BREXITE je tento preukaz vydávaný v Británii pre osoby, na ktoré sa podľa Dohody o vystúpení (BREXIT) ako aj na základe Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom naďalej vzťahuje uplatňovanie koordinačných nariadení.

Zmena britského Európskeho preukazu zdravotného poistenia sa týka naozaj len aktualizácie dizajnu tohto preukazu. Pre pacientov to nemá žiadny vplyv na ich práva, ktoré boli dohodnuté v rámci Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie ako aj na základe Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Naďalej majú pacienti právo na našom území na poskytnutie neodkladnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti ako doteraz. Nič sa pre nich nemení ani vo vzťahu k preukazovaniu a preplácaniu nákladov poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Vizuál aktuálne platných a používaných britských Európskych preukazov zdravotného poistenia nájdete na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/Clanok?aktualne_platny-britsky-europsky-preukaz-zdravotneho-poistenia

Okrem iného, zo strany Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska je vydávaný aj tzv. Globálny preukaz zdravotného poistenia, ktorého vizuál tiež nájdete na vyššie uvedenom odkaze.