mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Preskripčný záznam v prípade liekov s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky

JUDr. Ján Pavlík   |   4.6.2021

Elektronizácia zdravotníctva sa poslednou novelou zákona dotkla aj predpisovania liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny. Tieto lieky sa majú prioritne predpisovať prostredníctvom preskripčného záznamu, ktorý vytvorí predpisujúci lekár. To automaticky prináša aj zmeny vo forme uchovávania lekárskych predpisov týchto liekov pre lekárne. To, či lekáreň bude musieť uchovávať tieto lekárske predpisy a čo v prípade, ak lekár nepredpíše liek prostredníctvom preskripčného záznamu, ale formou lekárskeho predpisu v listinnej podobe  si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti by mali byť dobre známe povinnosti s uchovávaním lekárskym predpisov označených šikmým modrým pruhom. Lekárne boli doposiaľ podľa zákona povinné uchovávať osobitné lekárske predpisy označené šikmým modrým pruhom, osobitné veterinárne lekárske predpisy označené šikmým modrým pruhom a osobitné objednávky označené šikmým modrým pruhom po dobu desiatich rokov.

PRIORITOU JE UŽ PRESKRIPČNÝ ZÁZNAM

S účinnosťou od 1. mája 2021 sa však mení režim s uchovávaním týchto lekárskych predpisov označených modrým šikmým pruhom. To znamená, že od 1. mája 2021 musia lekárne uchovávať len tie osobitné lekárske predpisy označené šikmým modrým pruhom, pri ktorých predpisujúci lekár nevytvoril preskripčný záznam. Rovnako ako pri predpisovaní bežných humánnych liekov sa predpisujúcemu lekárovi umožňuje na základe dohody s pacientom lekársky predpis označený šikmým modrým pruhom v listinnej podobe nevyhotoviť. O tejto možnosti je však predpisujúci lekár povinný informovať pacienta.

To znamená, že v praktickom živote lekárne môžu nastať nasledujúce prípady:

1. Lekár vytvoril preskripčný záznam a pacient sa s ním dohodol, že lekársky predpis nevyhotoví v listinnej podobe (liek je tak v lekárni vydaný len na základe preskripčného záznamu),

2. Lekár vytvoril preskripčný záznam, avšak pacient trval na vyhotovení listinného lekárskeho predpisu (podľa znenia zákona sa však javí, že lekáreň nemusí tento lekársky predpis uchovávať 10 rokov, keďže ošetrujúci lekár vytvoril aj preskripčný záznam),

3. Lekár nevytvoril preskripčný záznam, ale len lekársky predpis v listinnej podobe (v takomto prípade musí lekáreň tak ako doteraz, tento predpis uchovávať po dobu 10 rokov).

Z dôvodu, že evidencia predpisovania a následného výdaja humánneho lieku s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny sa od 1. mája 2021 vykonáva prioritne elektronicky (automaticky) protredníctvom preskripčných záznamov a dispenzačných záznamov, je logicky doterajšia povinnosť uchovávať osobitné lekárske predpisy poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti označené šikmým pruhom po dobu desiatich rokov nadbytočná.

POKUTA ZA NEUCHOVÁVANIE

To, že predpisovanie liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny sa má vykonávať prioritne elektronicky neznamená, že v prípadoch kedy preskripčný záznam vytvorený nebude, lekáreň nebude musieť uchovávať lekársky predpis v listinnej podobe. V prípade, že lekáreň nebude uchovávať osobitné lekárske predpisy označené šikmým modrým pruhom, pri ktorých predpisujúci lekár nevytvoril preskripčný záznam, takéto konanie môže byť vyhodnotené ako správny delikt, za čo poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti hrozí uloženie sankcie vo forme pokuty až do výšky od 500 až do 25000 eur od príslušného samosprávneho kraja.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, kedy predpisujúci lekár nemusí predpísať liek s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky prostredníctvom preskripčného záznamu a ako sa táto novelizácia dotkla vedenia knihy omamných látok.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1259)