mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Veľký sprievodca vystavovaním e-PN pre špecialistov a všeobecných lekárov – 3. časť

Mgr. Katarína Uhrinová   |   22.3.2023

V poslednej časti seriálu o vystavovaní e-PN sa budeme venovať posledným signifikantným zmenám, ktoré so sebou priniesla novela zákona o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z.) a zákona o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z.z.). Novela sa dotkla spôsobu vyznačovania poistného vzťahu v potvrdení o práceneschopnosti ako aj povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykazovať zdravotné výkony.

Zmeny vo vyznačovaní poistných vzťahov
 
V zmysle novelizovaného znenia zákona o zdravotnej starostlivosti, „ošetrujúci lekár vyznačí vo vzťahu, ku ktorému osoba vzhľadom na chorobu môže vykonávať zárobkovú činnosť“ (§ 12a zákona o zdravotnej starostlivosti). Na prvý pohľad môže takto upravené vyznačovanie poistného vzťahu pôsobiť mätúco, nakoľko sa jedná o opačný princíp, na aký boli lekári doteraz zvyknutí v prípade papierovej PNky.
 
Podľa právnej úpravy platnej pred účinnosťou novely zákona o zdravotnej starostlivosti, lekár vyznačoval v potvrdení o práceneschopnosti poistný vzťah, z ktorého nebol zamestnanec schopný vykonávať zárobkovú činnosť. Naopak, v prípade potvrdenia vystaveného v elektronickej formy lekár vylučuje poistný vzťah, z ktorého je zamestnanec schopný vykonávať zárobkovú činnosť, resp. vyznačí poistný vzťah, na ktorý sa e-PNka nevzťahuje.
 
Avšak, lekár je povinný poistný vzťah v potvrdení o pracovnej neschopnosti vyznačiť len v jedinom prípade, a síce, keď ho pacient upozorní na to, že z istého poistného vzťahu bude naďalej vykonávať zárobkovú činnosť, a preto sa naňho PNka nemá vzťahovať. Inak k priradzovaniu vystaveného potvrdenia o práceneschopnosti k poistnému vzťahu dochádza na úrovni Sociálnej poisťovne. Za správne spárovanie e-PNiek a poistných vzťahov primárne zodpovedá Sociálna poisťovňa.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete o tom ako sa zmenila povinnosť vykazovať zdravotné úkony vo vzťahu k vystavovaniu e-PN.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 478)