mediPRÁVNIK chráni už 913 ambulancií a lekární.

Aké má pacient práva v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti?

JUDr. Miriam Tipánová   |   8.1.2021

Určite ste v posledných mesiacoch zaznamenali novú povinnosť pre každého jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na špecializáciu a to povinnosť mať zabezpečený  interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Veľmi jednoducho povedané, každý poskytovateľ musí mať prijatý súbor pravidiel, ktoré sú zamerané na zvyšovanie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva určilo základné kritéria, ktoré musia tieto pravidlá spĺňať - nájdete ich vo vyhláške č. 444/2019 Z. z. ďalej len ako „vyhláška“. (Vyhlášku nájdete na tomto linku: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/444/20200101).

Vyššie uvedená vyhláška určuje kritéria, ktoré musia pravidla spĺňať zvlášť pre:

a) poskytovateľov ústavnej zdravotne starostlivosti (tie nájdete v § 2 vyhlášky),

b) poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti (nájdete ich v § 3 vyhlášky) a

c) poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (nájdete ich v § 4 vyhlášky).

O tejto téme si vypočujte podcast, ktorý nájdete tu:

Vypočujte si podcast
V dnešnom podcaste sa bude JUDr. Ivan Humeník, PhD. rozprávať so svojou kolegyňou JUDr. Katarínou Tomkovou z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS o tom, ako spoločne pripravovali Systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.
7.12.2020

V článku sa zameriame na poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, presnejšie na § 3 ods. 6 vyhlášky, kde sú upravené minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta vo veľmi dôležitej oblasti a to je oblasť dodržiavania práv pacientov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete akým spôsobom si ambulancia splní povinnosť informovania pacienta o jeho právach. Taktiež sa dozviete aké práva ma pacient v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac