mediPRÁVNIK chráni už 1001 ambulancií a lekární.

Téma používania neregistrovaného lieku alebo lieku off label zaujala viac ako 220 odborníkov

Mgr. Lucia Kočková   |   1.4.2021

Webinár venovaný aktuálnej téme používania neregistrovaného lieku pritiahol pozornosť odborníkov z mnohých oblastí. Online sa pripojilo viac ako 220 účastníkov, čo prinieslo bohatú diskusiu. Webinár, ktorého hlavnou témou previedol účastníkov odborník na medicínske právo JUDr. Ivan Humeník, PhD. spolu so svojim hosťom doc. MUDr. Jozefom Firmentom, PhD., prednostom I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ a hlavným odborníkom MZ SR pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu, si môžete pozrieť či vypočuť aj dnes.

"Záujem zo strany zdravotníkov o online webináre nám ukazuje, že rozhodnutie pustiť sa do ich tvorby bol dobrý krok," konštatuje po ukončení tretej časti projektový manažér mediPRÁVNIK, právna istota pre ambulancie a lekárne, Pavol Boka. "Do projektu sme začiatkom roka vstupovali s malou dušičkou a obavou, či vôbec niekto bude mať záujem a v tomto období hlavne časový priestor počúvať webinár týkajúci sa síce zdravotných tém, ale z pohľadu medicínskeho práva. Každý ďalší diel nás ale uisťuje v tom, že zdravotníci majú záujem poznať  právny názor odborníka na témy, s ktorými sa v bežnej praxi stretávajú, ale problematiku z tohto uhla nepoznajú," dopĺňa Boka.

Dôležitý je výber témy a jej aktuálnosť. ôNašim cieľom je byť aktuálny. Rozoberať témy, ktorými lekár aktuálne v ambulancii alebo lekárnik v lekárni žije. Zdravotníci sa totiž stretávajú s množstvom nariadení, ktoré nemajú čas dopodrobna študovať. Predsa len ich primárnym cieľom je liečiť pacienta, na podrobné študovanie nariadení a povinností plynúcich zo zákonov im veľa priestoru nezostáva," hovorí odborník na medicínske právo JUDr. Ivan Humeník, PhD. "Snažíme sa vytypovať najaktuálnejšie témy a predostrieť ich publiku tak povediac "ľudskou rečou". Cieľom je odovzdať jasnú informáciu jednoducho a zrozumiteľne, vysvetliť dôsledky neznalosti zákona a pomôcť vyvarovať sa znášaniu následkov," tvrdí Humeník.

Hosť prizvaný do diskusie je pridanou hodnotou samotného webináru. "Našou snahou je prizvať do diskusie vždy niekoho z oblasti, odbornosti, ktorej téma sa nesie celým webinárom," hovorí Pavol Boka. "Daný hosť totiž vnáša do právnych informácií medicínsky pohľad. Veľmi zaujímavé je sledovať záverečnú diskusiu, kedy do debaty vstupujú aj samotní účastníci so svojimi otázkami," uviedol Boka.

MediPRÁVNIK pripravuje webináre v spolupráci s partnermi z danej oblasti. "Partnerov vyhľadávame podľa témy, ktorú si stanovíme pre daný webinár ako nosnú. Už teraz sa nám však ozývajú partneri, ktorí by v ďalších dieloch chceli pri tvorbe spolupracovať," povedal Pavol Boka.

Publikum sa každým ďalším dielom rozširuje a tak tvorcovia projektu pripravujú krátky dotazník, ktorý by mal priniesť nielen spätnú väzbu na danú odvysielanú časť, ale aj prehľad oblastí a odborností, z ktorých zdravotníci na webinár prichádzajú a podnety na zlepšenia. "Keď sa vzdelávacie podujatie organizuje prezenčne, všetky tieto dáta získava usporiadateľ pri registrácii či networkingu po skončení podujatia. Teraz je situácia iná, tak musíme hľadať iné riešenia. Verím, že sa nám podarí spoznať naše publikum a priniesť mu to, čo očakáva aj vďaka krátkemu dotazníku, ktorý koncipujeme tak, aby bol veľmi krátky a veľmi užívateľsky jednoducho nastavený. Vieme, že zdravotníci času nazvyš, obzvlášť dnes, nemajú," ukončuje Pavol Boka.

Všetky odvysielané diely webináru si môžete pozrieť či vypočuť aj po ich ukončení bezplatne. Linky nájdete na našom webe www.medipravnik.sk alebo sociálnych sieťach. Aktuálny webinár na tému: Čo hrozí lekárovi pri používaní neregistrovaného lieku alebo používaní lieku off label? Keď ide o "off" zapnite pozornosť na "on“ nájdete na odkaze: https://vimeo.com/manage/videos/530768124

Informácie o ďalších pripravovaných témach vám prinesieme čoskoro prostredníctvom našich komunikačných kanálov.