Mediprávnik chráni už 479 ambulancií a lekární.

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie v elektronickej a papierovej podobe

Mgr. Ján Pavlík  30.9.2019

Nový režim vedenia zdravotnej dokumentácie znamená aj zmenu obsahu pravidiel pri sprístupňovaní údajov zo samotnej zdravotnej dokumentácie. Pacient je oprávnený udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, respektíve aj inej osobe. V prípade zdravotnej dokumentácie, ktorá musí byť stále vedená v papierovej podobe, sa údaje z nej poskytujú formou nahliadnutia okruhu osôb a spôsobom, ktorý je bližšie upravený v zákone. Bližšiu úpravu pravidiel, ako aj okruh osôb, ktorým môžu byť sprístupňované údaje zo zdravotnej dokumentácie si  rozoberieme v nasledujúcich riadkoch.

Zdravotná dokumentácia je zákonom definovaná, ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.  Režim sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie v sebe zahŕňa situácie, kedy pacient udelí súhlas na prístup údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky konkrétnym osobám, ako aj situácie, zahrňujúce prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie, ktorá musí byť stále vedená v papierovej podobe formou nahliadnutia.

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie si netreba zamieňať s režimom pristupovania k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky pacienta osobám, ktoré sú nato oprávnené z titulu výkonu svojho povolania, na presne vymedzený účel v stanovenom rozsahu. O režime prístupu k údajom v elektronickej knižke pacienta osobám, na základe titulu výkonu povolania sme informovali v predchádzajúcom článku:

Sprístupňovanie údajov z elektronickej zdravotnej knižky pacienta

V prípade vedenia zdravotnej dokumentácie došlo na začiatku tohto roka k podstatným zmenám. Zdravotná dokumentácia sa aktuálne v dôsledku zavedenia eZDRAVIA, vedie primárne v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme.

V prípade režimu sprístupňovania údajov z elektronickej zdravotnej knižky môže samotný pacient udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora. Prístup môže udeliť nasledujúcim osobám:

  • zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zadaním číselného kódu zdravotníckeho pracovníka alebo číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby, ktorej súhlas na prístup k údajom udeľuje. Dočasný identifikátor je bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý generuje cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora osoba, ktorej sa súhlas na prístup k údajom má udeliť.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, akým osobám a na základe čoho je možné sprístupnenie údajov z papierovej zdravotnej dokumentácie formou nahliadnutia a za akých okolností je možné odmietnuť nahliadnutie pacientovi do zdravotnej dokumentácie.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame