Mediprávnik chráni už 553 ambulancií a lekární.

Rozšírenie okruhu osôb s prístupom k údajom v elektronickej zdravotnej knižke pacienta

Mgr. Ján Pavlík  2.9.2019

Vedenie zdravotnej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti sa už nejaký čas riadi novým režimom. Povinnosť viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta v národnom zdravotníckom systéme (NCZI), znamená aj zmenu v prístupoch k týmto údajom. Vymedzenému okruhu zdravotníckych pracovníkov, vzniká právo na prístup k identifikačným údajom a elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky pacienta priamo zo zákona. Od júna 2019 sa rozšíril okruh týchto osôb a došlo k vymedzeniu presných účelov poskytovania týchto údajov v presne stanovenom rozsahu. To akým spôsobom, za akým účelom a v akom rozsahu budú mať títo zdravotnícki pracovníci prístup k týmto údajom si rozoberieme v nasledujúcich riadkoch.

Zdravotná dokumentácia je zákonom definovaná, ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. 

V prípade vedenia zdravotnej dokumentácie došlo na začiatku tohto roka k podstatným zmenám. Zdravotná dokumentácia sa aktuálne v dôsledku zavedenia eZDRAVIA, vedie primárne v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka.

Zápis do elektronickej zdravotnej knižky pacienta sa vykonáva pomocou vytvorenia príslušného elektronického zdravotného záznamu. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme rozšíril okruh osôb, ktoré majú prístup k týmto elektronickým zdravotným záznamom a identifikačným údajom pacienta. Zákon týmto osobám umožňuje prístup k týmto údajom z titulu výkonu povolania, na presne vopred vymedzený účel v stanovenom rozsahu.

Osoby oprávnené pristupovať k týmto údajom z elektronickej zdravotnej knižky pacienta sú presne vymedzené v zákone. Od júna 2019 došlo k rozšíreniu okruhu týchto osôb, ktorým zákon umožnil pristupovať k týmto údajom na vopred vymedzený účel v presne vymedzenom rozsahu.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, akým zdravotníckym pracovníkom, na aký účel a v akom rozsahu je možné poskytovať údaje z elektronickej zdravotnej knižky pacienta a aké zmeny nastali pri poskytovania údajov v prípade všeobecných lekárov.

Uzamknutú časť článku pre ambulancie si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť Ambulancia na kľúč.

Kúpiť článok za 3 €
alebo
zdarma ako súčasť jedného z našich
balíkov v cene od 7 € / mesiac

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame