mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.

Pravidlá a povinnosti súvisiace s výmennými lístkami

Mgr. Miriam Tipánová   |   10.7.2020

Právna úprava písomného odporúčania všeobecného lekára tzv. výmenných lístkov je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Viacnásobne došlo k novelizácii tejto právnej úpravy, najmä situácií kedy nie je výmenný lístok zo strany všeobecného lekára potrebný. Na prvý pohľad sa môže zdať, že táto problematika je jasná, zrozumiteľná a v podstate sa vôbec nemusíme nad ňou nijako zamýšľať. No z právnej úpravy týkajúcej sa výmenných lístkov všeobecným lekárom či špecialistom vyplývajú povinnosti.

Okrem povinností pre lekárov vyplývajú aj dve základné pravidlá, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné.

Všeobecné platí, že špecializovaná ambulantná starostlivosť (uvedená v § 7 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona č. 576/2004 Z. z.), ktorá sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára ( v praxi tzv. na základe výmenného lístku). Ako sme spomenuli vyššie z tejto vety vyplývajú dve dôležité pravidlá.

Prvým pravidlom je, že ak pacient bude požadovať od špecialistu aby mu poskytol zdravotnú starostlivosť, a nebude mať z nejakého dôvodu výmenný lístok, hoci je poistenec, tak to neznamená, že mu špecialista nemôže poskytnúť zdravotnú starostlivosť. V tomto prípade však pacient bude musieť špecialistovi zaplatiť za realizované zdravotné výkony. Upozorňujeme, že ak špecialista chce za zdravotné výkone prijímať platby od pacientov, musí ich mať obsiahnuté vo svojom cenníku.

Druhým pravidlom je, že  v zákone č. 576/2004 Z. z.  sú vymedzené aj výnimky, kedy výmenný lístok nie je potrebný. Odporúčanie všeobecného lekára alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť sa nevyžaduje:

a) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,

b) na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,

c) do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,

d) v prípade dispenzarizácie,

e) v prípade ochranného ambulantného liečenia,

f) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v doplnkových ordinačných hodinách alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby.

Od. 1. 1. 2021 nebude potrebný výmenný lístok ani na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v špecializovanom odbore klinická psychológia.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini (sekcia ambulancia alebo sekcia ambulancia aj lekáreň), Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, čo musí podľa zákona obsahovať výmenný lístok, aká skutočnosť sa zmení od 1. 1. 2021 a aké povinnosti súvisiace s výmenným lístkom majú lekári.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1538)