mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť v situáciách verejného ohrozenia

Mgr. Ján Pavlík   |   13.3.2020

V súčasnom období nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v ostatných krajinách je jednou z nasledovanejších tém vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID - 19. V takýchto výnimočných prípadoch tak môžu v prostredí slovenských zdravotníckych pracovníkov vyvstať logické otázky ako sú napríklad: Musí zdravotnícky pracovník poskytovať zdravotnú starostlivosť aj v prípade, kedy má obavu o svoje zdravie a život? Je to povinnosť, ktorá pre zdravotníckych pracovníkov vyplýva priamo zo zákona? Na tieto otázky sa pokúsime nájsť odpovede v nasledujúcich riadkoch.

V súvislosti s potvrdenými prípadmi ochorenia COVID – 19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky sme svedkami rôznych opatrení a usmernení, ktoré sú vydávané napríklad Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky alebo aj Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Keďže ide o mimoriadnu situáciu nie len na našom území, ale na území viacerých štátov dokumentácie týkajúce sa tejto mimoriadnej situácie vydali aj také subjekty, akými sú Svetová zdravotnícka organizácia či Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Takáto regulácia podčiarkuje len to, že situácia je vážna a ohrozenie je stále prítomné, čo môže nepriamo u zdravotníckych pracovníkoch vzbudzovať emóciu strachu o vlastné zdravie a život.  Na úvod tohto článku chceme podotknúť, že našim cieľom nie je analyzovať konkrétny prípad vírusového ochorenia, ale poskytnúť komplexný pohľad na povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť zdravotníckym pracovníkom v prípade takýchto mimoriadnych udalostí, ktoré je možné zahrnúť pod situácie verejného ohrozenia.

Povinnosť zdravotníckeho pracovníka

Jednou zo základných povinnosti, ktoré ukladá zákon  zdravotníckym pracovníkom je vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom. Etický kódex je prílohou k zákonu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a z jeho ustanovení vieme vyvodiť určité vzorce správania, ktoré by mali byť zdravotníckymi pracovníkmi dodržiavané. Odpovede na otázky nastolené v úvode tohto článku je tak možné hľadať práve v ustanoveniach etického kódexu.

Etický kódex vo svojich ustanoveniach napríklad hovorí, že poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, ambulancia na kľúč, ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, či zákon ukladá povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť zdravotníckym pracovníkom v situáciách verejného ohrozenia, či zdravotníckym pracovníkom hrozí prípadná trestnoprávna zodpovednosť a aké postupy by mali dodržať v takýchto situáciách poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1455)