mediPRÁVNIK chráni už 666 ambulancií a lekární.

Podmienky, ktoré musíte splniť na zriadenie pobočky verejnej lekárne

Mgr. Ján Pavlík   |   29.6.2020

Držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkujú svoje verejné lekárne na základe povolenia o prevádzkovaní verejnej lekárne a pobočky verejnej lekárne vydaného príslušným samosprávnym krajom. Ak ste takýmto držiteľom na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, možno ste sa niekedy zamýšľali o rozšírení svojich aktivít o ďalšiu prevádzku lekárne. Zaujímavou možnosťou v takomto prípade môže byť využitie možnosti, ktorú ponúka samotný zákon, a to zriadenie pobočky verejnej lekárne. Čo znamená pobočka verejnej lekárne, aké náležitosti je potrebné splniť a aké podmienky sa viažu na jej prevádzkovanie si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

KTO MÔŽE ZRIADIŤ POBOČKU VEREJNEJ LEKÁRNE?

Pobočku verenej lekárne môže zriadiť len držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne. Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti prevádzkujú verejné lekárne na základe povolenia od príslušného samosprávneho kraja. Toto povolenie zahŕňa nie len poskytovanie lekárenskej starostlivosti v samotnej verejnej lekárni, ale aj povolenie na prevádzku jednej pobočky verejnej lekárne. To samo o sebe znamená, že na pobočku verejnej lekárne sa nevzťahuje taký prísny režim, ako pri samotnom prvotnom získaní povolenia na vznik verejnej lekárne. O zriadení pobočky verejnej lekárne rozhoduje samotný držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne. Pri zriadení pobočky verejnej lekárne je však potrebné dodržať všetky zákonné požiadavky a obmedzenia.

KDE JE MOŽNÉ ZRIADIŤ POBOČKU VEREJNEJ LEKÁRNE?

Pobočku verejnej lekárne môže držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti  vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne zriadiť len:

  • v obci, kde nie je zriadená žiadna verejná lekáreň, a
  • v obci, ktorá sa nachádza na území samosprávneho kraja, ktorý mu vydal povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Zároveň, ale platí, že pobočku verejnej lekárne je možné zriadiť len v obci, kde doposiaľ nie je zriadená žiadna iná verejná lekáreň. Zároveň musí ísť o obec, ktorá sa nachádza v tom samosprávnom kraji, ktorý vydal povolenie držiteľovi na prevádzkovanie verejnej lekárne a pobočky verejnej lekárne.

MOŽNÉ OBMEDZENIE

To znamená, že ak by ste chceli či už samotnú verejnú lekáreň alebo pobočku verejnej lekárne zriadiť v obci mimo územia samosprávneho kraja, ktorý Vám vydal povolenie, museli by ste opätovne žiadať o vydanie povolenia iný samosprávny kraj, a to ten, v ktorom by sa nachádzala predmetná obec.

Zákon ale hovorí, jasne a to, že fyzickej osobe a právnickej osobe možno vydať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejnej lekárne.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM, sa dozviete, či existuje zákonná možnosť, ako získať ďalšie povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, aké sú rozdiely v prevádzkovaní verejnej lekárne a jej pobočky, ako je to s osobou odborného zástupcu a aké minimálne priestorové a materiálne podmienky musia byť splnené, v prípade prevádzkovania pobočky verejnej lekárne.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac