mediPRÁVNIK chráni už 1468 ambulancií a lekární.

Poučenie a informovaný súhlas pacienta s liečbou neregistrovaným liekom, alebo liečbou off label


Informovaný súhlas (ambulancia)
Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o neregistrovanej liečbe, podáva informácie o dôvodoch na neregistrovanú liečbu, spôsobe získavania povolenia na liečbu neregistrovaným liekom a úhrade nákladov jeho používania, možných rizikách neregistrovanej liečby, taktiež súhlas pacienta na predloženie žiadosti ministerstvu, súhlas pacienta na predloženie žiadosti o úhradu poisťovni a napokon informovaný súhlas pacienta na neregistrovanú liečbu. Dokument obsahuje aj jednoduchý a zrozumiteľný postup ako používať Informovaný súhlas.
 • Dátum aktualizácie:
  13.6.2019
 • Dátum revízie:
  23.7.2021
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas (ambulancia)
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie

So službou Ambulancia na kľúč ušetríte 69 € s DPH.

Kúpiť dokument za 69 €
alebo
zdarma v balíku Ambulancia na kľúč
od 19 € / mesačne