mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Podcast 151 - Súd rozhodol takto: Pri hodnotení správnosti poskytnutia ZS je treba prihliadať aj na stav pacienta

redakcia mediPRÁVNIK   |   28.11.2022

Pri posudzovaní toho, či bola pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť správne – „lege artis“ je potrebné zohľadňovať individuálny stav, nielen štandardné postupy. Vyplýva to z dnešného prípadu zo súdnej siene. Pacientka v jednej zo slovenských kliník absolvovala výmenu implantátov. Pre nespokojnosť s výkonom sa však obrátila na súd. Prípad sa dostal na Najvyšší súd. Ten uviedol, že zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne nielen za podmienky, že bola poskytnutá štandardnými postupmi v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy, ale súčasne za podmienky, že bola poskytnutá pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta. Len takýto postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho zariadenia pri vykonávaní zdravotného výkonu možno považovať za postup de lege artis medicinae. Vypočujte si dnešný podcast, v ktorom sa budeme o tom prípade rozprávať s advokátkou JUDr. Katarínou Tomkovou, PhD. z z advokátskej kancelárie h&PARTNERS.

Vypočujte si podcast
Pri posudzovaní toho, či bola pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť správne – „lege artis“ je potrebné zohľadňovať individuálny stav, nielen štandardné postupy. Vyplýva to z dnešného prípadu zo súdnej siene. Pacientka v jednej zo slovenských...
28.11.2022

(Počet prečítaní: 380)