mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Odklad platby poistného na sociálne poistenie

Mgr. Ján Pavlík   |   22.7.2020

Ďalším ekonomickým opatrením, ktoré môže v určitých prípadoch predstavovať vhodný ekonomický stimul pre ambulancie a lekárne  je opatrenie vlády Slovenskej republiky na zmiernenie následkov situácie, ktorá je dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19, a to konkrétne odklad platby poistného na sociálne poistenie. Čo konkrétne znamená odklad platby poistného na sociálne poistenie, ktoré ambulancie a lekárne ho môžu využiť a aké sú ďalšie podmienky sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

KTO MÁ NÁROK

Možnosť využiť odklad platby sociálnych odvodov môžu využiť tie ambulancie a lekárne, ktoré vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti o 40% a viac (výpočet poklesu čistého obratu alebo príjmov ambulancie alebo lekárne si priblížime nižšie). Jednou z podmienok pre uplatnenie odkladu platby poistného na sociálne poistenie, ktorú si povieme hneď na takto na úvod je, že tento pokles čistého obratu alebo príjmov musí byť spôsobený výlučne v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie.

MIMORIADNA SITUÁCIA

Dôležitým pojmom je mimoriadna situácia, pod ktorým je potrebné chápať obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Mimoriadna situácia môže byť vyhlásená vládou SR, okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom alebo starostom obce.

Vláda SR dňa 11. marca vyhlásila mimoriadnu situáciu na celom území Slovenskej republiky. V čase prípravy tohto článku (16.júla 2020) je stále vyhlásená mimoriadna situácia vládou SR na celom území Slovenskej republiky.

AKÉ SÚ PODMIENKY?

Nárok na odklad platby poistného na sociálne poistenie majú tie ambulancie a lekárne, ktoré zamestnávajú zamestnancov ako spoločnosť s.r.o., alebo sú povinné poistené ako samostatne zárobkovo činné osoby. Súčasne musia vykazovať pokles čistého obratu alebo príjmov minimálne o 40% v dôsledku obdobia pandémie.

ČO JE OBSAHOM EKONOMICKÉHO OPATRENIA?

Obsahom predmetného ekonomického opatrenia je možnosť odkladu platby poistného na sociálne poistenie v prípade, ak ambulanciu alebo lekáreň prevádzkujete ako samostatne zárobkovo činná osoba a ste povinne nemocensky poistený a povinne dôchodkovo poistený, respektíve ak platíte poistné ako zamestnávateľ za mesiace marec, máj, jún a júl 2020 až do termínu  31. decembra 2020.

Odklad sa týka odvodov za obdobie mesiacov marec až júl 2020, ktoré budú splatné v termíne do 31. decembra 2020. 

Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie za mesiace marec až júl 2020 trvá aj, ak v čase platenia poistného už ambulancia alebo lekáreň v pozícii platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.

V uzamknutej časti, ktorá je ‚je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete bližšie detaily o tom, načo si dať pozor pri odklade platby poistného na sociálne poistenie, akým spôsobom sa určuje pokles tržieb vo Vašej ambulancii alebo lekárni a akým spôsobom sa žiada o poskytnutie predmetného ekonomického opatrenia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1038)