mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Očkovanie v lekárni – všetko, čo o tom potrebujete vedieť

Mgr. Katarína Uhrinová   |   28.7.2023

Očkovanie v lekárni bude realitou. Súčasťou návrhu veľkej novely zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z. z.) bola aj úprava vzťahujúca sa na očkovania v lekárňach, ktorá bolo v pripomienkovom konaní vypustená. Po rokovaní výborov dostala opäť šancu.  Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo vo svojom uznesení odporučil v návrhu zákona o liekoch vykonať určité zmeny, ktorých súčasťou sa stalo aj zavedenie očkovania v lekárňach. Aké zmeny sa navrhujú sa dozviete v nasledujúcom článku.

Očkovanie v lekárni, čo hovorí zákon
 
Prijatá novela zákona o liekoch rozšíruje rozsah činností poskytovateľov lekárenskej starostlivosti o výkon očkovania. To znamená, že výkon očkovania bude zakomponovaný ako jedna z činností lekárenskej starostlivosti v § 20 ods. 1 zákona o liekoch.
 
V zmysle prijatej novely bude poskytovateľ lekárenskej starostlivosti oprávnený vykonať očkovanie, len ak budú splnené zákonom stanovené podmienky, a to predovšetkým: 

  • v lekárni bude možné vykonať výlučne očkovanie proti chrípke,
  • len u dospelých osôb, ktoré dovŕšili 18 rokov svojho veku a
  • na základe písomného odporúčania predpisujúceho lekára, ktoré môže byť súčasťou preskripčného záznamu. Zákon zároveň stanovuje platnosť odporúčania, ktorá pre výkon očkovania v lekárni nesmie byť staršie ako 3 dni. 

Čo motivovalo/viedlo zákonodarcu k návrhu takejto úpravy?
 
Účelom, resp. cieľom, ktorý táto úprava sleduje je zvýšenie úrovne zaočkovanosti proti chrípke. Dôvodom prečo sa navrhuje zavedenie tejto činnosti pre poskytovateľov je v zmysle dôvodovej správy skutočnosť, že široká dostupnosť verejných lekární zabezpečujúca a garantujúca rýchly prístup záujemcu o očkovanie k očkovaniu. Takto nastavená úprava má podporu od Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Zväz lekárnikov Európskej únie (PGEU) či Medzinárodná farmaceutická federácia), ktoré plne podporujú rozšírenie dostupnosti očkovania práve prostredníctvom verejných lekárni.
 
Je totiž väčšia pravdepodobnosť, že človek/pacient využije intervenciu v lekárni, v porovnaní so štandardnou zdravotnou starostlivosťou. Očkovanie pomáha znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť, tiež prispieva k zdravšiemu a ekonomicky produktívnejšiemu obyvateľstvu.
 
Výhodou očkovania v lekárni je ako sme už uviedli rýchla a pohodlná dostupnosť verejných lekárni, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu, najmä pre zdravých a zamestnaných obyvateľov. V zmysle dôvodovej správy by sa v prvej fáze malo jednať len o očkovanie proti chrípke. Predpokladá sa, že takýmto spôsobom by došlo k zvýšeniu zaočkovanosti proti chrípke, nakoľko očkovanie proti chrípke prostredníctvom farmaceutov môže pomôcť zvýšiť zaočkovanosť celej populácie. Následne podľa výsledkov prvej fázy nie je možné vylúčiť, že sa očkovanie v lekárni rozšíri aj na iné očkovania a skupiny obyvateľstva.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, kedy môžeme očakávať realizáciu očkovania v lekárni a aké povinnosti sú s tým spojené.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 473)