Mediprávnik chráni už 553 ambulancií a lekární.

Nový dokument pre stomatológov - Poučenie a informovaný súhlas pacienta - Resekcia koreňového hrotu zuba

Mgr. Tipánová Miriam  16.8.2019

Každý zdravotnícky pracovník je povinný poučiť pacienta pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Túto povinnosť upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a preto sme pre vás pripravili nový dokument s názvom Poučenie a informovaný súhlas pacienta – Resekcia koreňového hrotu zuba.

Tento dokument môže byť užitočný najmä pre ambulanciu zubného lekárstva. Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o resekcii koreňového hrotu zuba, podáva informácie o dôvodoch zdravotného výkonu, spôsoboch podávania výkonu, starostlivosti pred a po výkone, kontraindikáciách pre realizáciu výkonu, možných komplikáciách a rizikách a taktiež o alternatívach plánovaného výkonu. Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania resekcie koreňového zuba. Taktiež v dokumente sú obsiahnuté aj informácie pre pacientov, týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Cena dokumentu bez služby mediPRÁVNIK ambulancia je 49 eur s DPH.

Predplatitelia služby mediPRÁVNIK ambulancia si môžu dokument zakúpiť za cenu 19 eur s DPH.

Dokument nájdete kliknutím na odkaz: Poučenie a informovaný súhlas pacienta - Resekcia koreňového hrotu zuba, odstránenie granulómu, cysty.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame