mediPRÁVNIK.sk

Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - Resekcia koreňového hrotu zuba, odstránenie granulómu, cysty

Každý zdravotnícky pracovník je povinný poučiť pacienta pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Túto povinnosť upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a preto sme pre vás pripravili nový dokument s názvom Poučenie a informovaný súhlas pacienta – Resekcia koreňového hrotu zuba. Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o resekcii koreňového hrotu zuba, podáva informácie o dôvodoch zdravotného výkonu, spôsoboch podávania výkonu, starostlivosti pred a po výkone, kontraindikáciách pre realizáciu výkonu, možných komplikáciách a rizikách a taktiež o alternatívach plánovaného výkonu. Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania resekcie koreňového zuba. Taktiež v dokumente sú obsiahnuté aj informácie pre pacientov, týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Dátum aktualizácie:
  16.8.2019
 • Dátum revízie:
  16.8.2019
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas
 • Špecializácia:
  ambulancia zubného lekárstva
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 49 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 30 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 19 € s DPH