mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Navrhujú sa zmeny ambulantnej pohotovostnej služby. Ako bude vyzerať?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   25.8.2023

Na poslednom rokovaní vlády SR bol predložený návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.), ktorý má priniesť viackrát v médiách avizované zmeny v ambulantnej pohotovostnej službe. Čoho všetkého by sa zmeny mali týkať? Od kedy navrhované legislatívne zmeny majú vstúpiť do účinnosti? Poďme sa spolu na to pozrieť.

AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Právna úprava ambulantnej pohotovostnej služby je vymedzená v § 8a zákona o zdravotnej starostlivosti a poskytuje sa ako:

  • pevná ambulantná pohotovostná služba v pracovných dňoch v čase od 16.00 do 22.00 a v dňoch pracovného pokoja v čase od 07.00 do 22.00,
  • doplnková ambulantná pohotovostná služba v rozsahu najmenej 2 hodín v rozmedzí medzi 16.00 a 22.00 v pracovných dňoch a v rozmedzí 07.00 a 22.00 v dňoch pracovného pokoja.

Z hľadiska personálneho zabezpečenia sa poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje prostredníctvom:

  • všeobecného lekára alebo lekára s profesijným titulom internista alebo lekára zaradeného do špecializačného štúdia v internistických špecializačných odboroch s najmenej trojročnou odbornou praxou v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak sa zabezpečuje poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,
  • pediatra, ak sa zabezpečuje poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom aké zmeny majú nastať v zmysle návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti v ambulantnej pohotovostnej službe.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 483)