mediPRÁVNIK chráni už 675 ambulancií a lekární.

Možnosť získania príspevku na mzdu zamestnancov pracujúcich v ambulanciách a lekárňach

Mgr. Ján Pavlík   |   16.7.2020

Ďalším ekonomickou pomocou z dielne vlády Slovenskej republiky na zmiernenie následkov situácie, ktorá je dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19 je príspevok na mzdu zamestnancov. Pre jeho získanie zamestnávateľ v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie musel obmedziť alebo dokonca prerušiť svoju činnosť a splniť ďalšie uložené požiadavky. To, či ambulancie alebo lekárne majú na takýto príspevok na mzdu zamestnancov nárok, aké požiadavky musia byť splnené, v akej výške sa príspevok poskytuje a akým spôsobom je možné o neho požiadať si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

V prípade, ak Vaša ambulancia alebo lekáreň bola, respektíve stále je obmedzená vo svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, máte nárok na:

  • náhradu 80% priemernej mzdy zamestnanca, ktorého pracovné miesto udržíte alebo
  • v závislosti od poklesu vašich tržieb máte nárok na paušálny príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca.

Nárok máte, ak ambulanciu alebo lekáreň prevádzkujete vo forme spoločnosti (s.r.o.), ako aj samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Musíte mať ale zamestnaného aspoň jedného zamestnanca, ktorému nemôžete prideľovať prácu z dôvodu prekážky na Vašej strane.

MIMORIADNA SITUÁCIA

Pod pojmom mimoriadna situácia sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Mimoriadna situácia môže byť vyhlásená vládou SR, okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom alebo starostom obce.

Vláda SR dňa 11. marca vyhlásila mimoriadnu situáciu na celom území Slovenskej republiky. V čase prípravy tohto článku (16.júla 2020) je stále vyhlásená mimoriadna situácia vládou SR na celom území Slovenskej republiky.

ČO ZNAMENÁ POJEM OBMEDZENÁ VO SVOJEJ ČINNOSTI?

To, čo znamená, že ambulancia alebo lekáreň je obmedzená vo svojej činnosti si priblížime na nasledujúcom príklade:

V ambulancii neprideľujete prácu sestre, keďže pacientov ošetrujete len telefonicky respektíve v lekárni namiesto 4 výdajných pultov využívate len 2 výdajné pulty v dôsledku vydaných usmernení a ostatným zamestnancom tak neprideľujete prácu).

Podmienkou je, aby zamestnanec bol v pracovnom pomere. Nárok nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu a spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy.

V uzamknutej časti, ktorá je ‚je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete bližšie detaily o formách pomoci, aké sú termíny na predkladanie žiadosti o príspevok a v akej výške sa príspevok na mzdy poskytuje.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac