mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Podcast 189 - Dvakrát meraj a raz rež: Pacient nemá právo zužovať rozsah údajov zapisovaných do pacientskeho sumára

redakcia mediPRÁVNIK   |   28.8.2023

Pacientsky sumár obsahuje základné údaje o zdravotnom stave pacienta v rozsahu, ktorý definuje zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Pacient tento rozsah podľa zákona nemá právo nijakým spôsobom zúžiť. Do pacientskeho sumára lekár zapisuje údaje len lekár, nie sestra. Jediné právo, ktoré pacient vo vzťahu k rozsahu pacientskeho sumára má je, že môže dať súhlas zdravotníckemu pracovníkovi na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky vo väčšom rozsahu, než stanovuje zákon. Čo v prípade, ak pacient nesúhlasí s tým, čo je v sumári zapísané? Odpoveď na túto otázku sa dozviete v dnešnom podcaste zo série Dvakrát meraj a raz rež. Povieme si o prípade, kedy sa pacient obrátil v tejto veci na súd a požadoval výmaz, úpravu a doplnenie údajov v pacientskom sumári. Volám sa Maroš Černý a mojou hosťkou je dnes Mgr. Lenka Kavarniková z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Prajem vám pohodové počúvanie.

Vypočujte si podcast
Pacientsky sumár obsahuje základné údaje o zdravotnom stave pacienta v rozsahu, ktorý definuje zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Pacient tento rozsah podľa zákona nemá právo nijakým spôsobom zúžiť. Do pacientskeho sumára lekár zapisuje...
28.8.2023