mediPRÁVNIK.sk

Interná smernica

Monitoring zmien v oblasti ochrany osobných údajov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Dňa 25. mája 2018 vstúpilo do účinnosti všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré poznáme pod skratkou GDPR. Ako je už všeobecne známe, nariadenie sa vzťahuje okrem iných subjektov aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Od dátumu účinnosti nariadenia, neprešlo rovnako, ako aj zákon o ochrane osobných údajov, žiadnou novelizáciou. Napriek tejto skutočnosti, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydáva metodické usmernenia, ktoré bližšie upravujú pravidlá ochrany osobných údajov. V tomto dokumente Vám prinášame prehľad tých usmernení, ktoré sa svojim obsahom môžu týkať aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Dokument obsahuje aj výber článkov právnikov advokátskej kancelárie, ktoré sa venujú pravidlám ochrany osobných, ktoré sa týkajú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 • Dátum aktualizácie:
  1.1.2019
 • Dátum revízie:
  1.1.2019
 • Typ dokumentu:
  Interná smernica
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 36 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 24 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 12 € s DPH