mediPRÁVNIK chráni už 666 ambulancií a lekární.

Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok s viacerými zmenami

redakcia medipravnik.sk   |   19.11.2019

Prijatá novela zákona o liekoch upravila podmienky, ktoré je potrebné splniť v súvislosti s internetovým výdajom humánnych liekov, veterinárnych liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Upravené podmienky internetového výdaja nachádzajú svoje základy v legislatíve Európskej únie, ktorá túto oblasť reguluje prostredníctvom vydávania príslušných nariadení. Prijaté zmeny sú tak implementáciou ustanovení obsiahnutých v príslušných nariadeniach Európskej únie, respektíve na tieto nariadenia priamo odkazujú. V nasledujúcich riadkoch si tak priblížime zmeny týkajúce sa internetového výdaja, ktoré nastanú nadobudnutím účinnosti prijatých ustanovení zákona o liekoch.

 

Vo videu od koncipienta Mgr. Jána Pavlíka z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS a v článku sa dozviete viac o zmenách týkajúcich sa internetového výdaja, ktoré nastanú nadobudnutím účinnosti prijatých ustanovení zákona o liekoch.

Prečítajte si tiež článok
Prijatá novela zákona o liekoch upravila podmienky, ktoré je potrebné splniť v súvislosti s internetovým výdajom humánnych liekov, veterinárnych liekov alebo zdravotníckych pomôcok...
29.10.2019

(Počet prečítaní: 386)