mediPRÁVNIK chráni už 675 ambulancií a lekární.

Falošné samotesty na ochorenie COVID-19 na našom trhu

Mgr. Ján Pavlík   |   24.7.2020

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti v prípade predaja samotestov na ochorenie COVID-19 venujte pozornosť upozorneniu, ktoré v tejto súvislosti vydal Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Obsahom upozornenia od Štátneho ústavu je zistenie z vykonaných kontrol, ktoré odhalili testy na COVID-19, ktoré na vonkajšom obale mali uvedené falošné údaje a chýbala im potrebná certifikácia.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na základe podnetov vykonal cielenú kontrolnú činnosť, ktorej cieľom boli určené zdravotnícke pomôcky. Štátny ústav vo svojom stanovisku uvádza,  že kontrolnou činnosťou bolo zistené, že test na COVID-19 od spoločnosti Laverna Trade, s.r.o., na vonkajšom obale testu obsahoval falošné údaje. Tieto údaje mali pre zákazníkov navodzovať dojem, že ide o tzv. samotest na domáce použitie. Predmetnému testu taktiež chýbala potrená certifikácia.

V súčasnosti Štátny ústav vykonáva potrebné kroky v rámci týchto zistení a predpokladom je, že najbližším krokom bude stiahnutie tejto zdravotníckej pomôcky z nášho trhu.

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti by mali mať na pamäti, že v súčasnosti na našom území, nie sú registrované žiadne samotesty na COVID-19 na domáce použitie. Lekárňam preto odporúčame nepredávať takéto testy, ktoré by zavádzali zákazníkov, že svojou povahou ide o samotest na domáce použitie.

Na tomto odkaze nájdete aktualizované odporučenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k samotestom na COVID-19:

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/aktualizovane-odporucenie-statneho-ustavu-pre-kontrolu-lieciv-ksamotestom-na-covid-19?page_id=5338