mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

E-health – čo to je a aké sú jeho výhody?

Jana Böszörményiová   |   12.12.2016

V dnešnej modernej dobe je možné nájsť na internete doslova všetko. Teda, možno okrem informácií o našom zdravotnom stave, o doterajšej liečbe či o liekoch, ktoré berieme… To by sa ale malo zmeniť už v najbližšej dobe. O projekte E-health sa začalo hovoriť v roku 2008, plne v prevádzke mal byť v roku 2013. Ubehli však tri roky, a projekt sa stále nepodarilo zrealizovať naplno. To sa pomaly ale isto napravuje – E-health je v pilotnej prevádzke už u niekoľkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom „v plnej sile“ by mal byť dostupný od januára 2018. Čo E-health prináša pre pacienta a čo pre lekára?

Čo je E-health?

Jednoducho a výstižne povedané - ide o elektronické zdravotníctvo. Ešte jednoduchšie povedané – je to projekt zameraný na zavedenie informačných technológií do nášho zdravotníctva a tým uľahčenie „života“ zdravotníckym pracovníkom a pacientom. 

E-health bude fungovať prostredníctvom tzv. Národného portálu zdravia (ďalej ako „NPZ“). Občania na tomto „mieste prvého kontaktu“ nájdu všetky potrebné informácie týkajúce sa ich zdravotného stavu, ako aj prehľad legislatívy z oblasti zdravotníctva, chorôb a ich liečby, samovyšetrenia a podobne. Skrz NPZ sa dostanú ku svojej elektronickej zdravotnej knižke, v ktorej budú vždy aktuálne informácie. Pacient bude mať všetko na jednom mieste – nebude musieť ísť ku svojmu všeobecnému lekárovi a čakať pol dňa v čakárni na výpis z jeho zdravotnej dokumentácie. Toto všetko bude pacient schopný získať z pohodlia domova. 

Výhody pre pacienta a zdravotníckych pracovníkov

E-health by mal odbremeniť zdravotníckych pracovníkov a pacientov. Jeho prínos by sme mohli rozdeliť do troch základných skupín: 

  1. Sociálne výhody:

Tu patrí jednoznačne skrátenie dôb čakania na vyšetrenie. Prostredníctvom portálu sa bude môcť pacient objednať na konkrétny deň a čas na vyšetrenie u lekára. Takisto, ak mu do toho niečo príde, bude môcť termín zrušiť, preobjednať sa, prípadne si môže nastaviť pripomenutie termínu (napr. prostredníctvom „smsky“).

Niekedy sa stane, že pacient zabudne, ako často a v akom množstve má užívať liek – v takom prípade nebude musieť ísť k lekárovi, aby mu to pripomenul - jednoducho si to pozrie vo svojej elektronickej zdravotnej knižke.

  1. Medicínske výhody:

Príchodom E-healthu sa očakáva, že sa zníži úroveň pochybení zdravotníckych pracovníkov pri liečbe a diagnostike pacienta, nakoľko údaje v zdravotnej dokumentácii niekedy chýbajú. Chýbajúce údaje sú dnes jednou z príčin komplikácií pri liečbe pacienta, liečba na základe nesprávnych údajov môže dokonca končiť aj smrťou pacienta. Elektronická zdravotná knižka zabezpečí uchovávanie všetkých informácií o zdravotnom stave pacienta na jednom mieste.

Ďalšou významnou výhodou E-healthu je prístup ku kompletným zdravotným informáciám v prípade ohrozenia života. Ak napríklad dnes človek odpadne a je mu zavolaná rýchla zdravotná pomoc, záchranár z pacientovho preukazu poistenca nezistí žiadne dôležité informácie (či má alergiu na nejaký liek a podobne). E-health prostredníctvom občianskych preukazov s čipom, ktoré sa vložia do „čítačky“ umožní lekárovi ihneď zistiť, akú krvnú skupinu má pacient, akými alergiami trpí, či má nejaký implantát a iné podstatné skutočnosti.

Ak pacient navštevuje viacerých špecialistov, nimi predpísané lieky si môžu v niektorých prípadoch „odporovať“. Jeden špecialista sa pritom často spolieha na to, aké informácie o liekoch mu poskytne pacient. Najmä starší pacienti si niekedy nespomenú na všetky lieky, ktoré berú, a stane sa, že im lekár predpíše liek, ktorý by pacient nemal užívať. Prostredníctvom elektronickej knižky budú lekári vidieť, aké druhy liekov a aké množstvo pacient berie, čo zamedzí vzniku kontraindikácií u liekov a tomu, aby sa rovnaký liek predpisoval dvakrát.

  1. Ekonomické výhody:

V praxi sa často stávajú prípady, kedy je pacient poslaný rôznymi lekármi 2x na rovnaké vyšetrenie alebo testy (napr. röntgenové vyšetrenie, magnetická rezonancia a pod.). To elektronické zdravotníctvo zmení tým spôsobom, že lekári presne budú vidieť výsledky z vyšetrení, a nebudú zbytočne posielať pacienta na duplicitné vyšetrenie. Taktiež po vyšetrení u špecialistu bude pacient zbavený bremena v podobe prinesenia výsledku svojmu všeobecnému lekárovi.

Zavedením E-healthu sa zavedie aj služba oznámenia potreby preventívnej prehliadky, očkovania, prípadne toho, že má pacient pripravené výsledky laboratórnych vyšetrení, a to všetko cez sms správu.

Ak pôjde o pacienta, ktorého komplikovaný zdravotný stav vyžaduje, aby sa na jeho výsledky z vyšetrení pozrel špecialista z druhého konca Slovenska – to už nebude predstavovať prekážku, nakoľko opäť anamnézu, liečbu a všetky výsledky vyšetrení bude mať daný špecialista „na tanieri“.

(Počet prečítaní: 9066)