Mediprávnik chráni už 531 ambulancií a lekární.

Hlásenia na Národné centrum zdravotníckych informácií z pohľadu poskytovateľov

redakcia mediPRÁVNIK  14.1.2020

Hlásenia na Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) o peňažných a nepeňažných plneniach síce poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sami nepodávajú, avšak tieto hlásenia sú napriek tomu pre poskytovateľov veľmi dôležité. S blížiacim sa termínom na podávanie týchto hlásení uvádzame nižšie 1.) stručný prehľad kto podáva tieto hlásenia, 2.) kedy sa podávajú tieto hlásenia, 3.) čo je obsahom hlásenia a 4.) aký je ich praktický dopad pre poskytovateľov.

1. Kto podáva hlásenie

Správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok poskytnutých zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej osoby podávajú nasledujúce subjekty:

a) držiteľ povolenia na výrobu liekov (výrobca),

b) držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov (veľkodistribútor),

c) držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (lekáreň),

d) držiteľ registrácie humánneho lieku a

e) farmaceutická spoločnosť.

Ak bolo plnenie poskytnuté poskytovateľovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi treťou osobou, potom je táto tretia osoba povinná do 30 dní od tejto skutočnosti oznámiť elektronicky niektorému z vyššie uvedených subjektov poskytnutie takéhoto plnenia.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia a služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete o tom, kedy sa hlásenie podáva, čo je jeho obsahom a taktiež aké má dopady na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame