Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Dosiahnutie finančných limitov pri viacerých zmluvách neznamená, že sa stávate partnerom verejného sektora

Mgr. Ján Pavlík   |   2.1.2020

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti sa v rámci výkonu svojej činnosti s veľkou pravdepodobnosťou stretli s inštitútom partner verejného sektora. Lekárňam sú najmä koncom kalendárneho roka často doručované oznámenia od zdravotnej poisťovne, aby vykonali registráciu v registri partnerov verejného sektora z dôvodu, že im je poskytnuté plnenie z verejného zdravotného poistenia, ktoré dosahuje zákonom predpísané limity. To kedy sa lekáreň stáva partnerom verejného sektora pri prekročení zákonom stanovených limitov však naráža na mnohé aplikačné otázniky. Jedným z nich je aj situácia, kedy lekáreň má podpísanú zmluvu s viacerými zdravotnými poisťovňami a verejné finančné prostriedky v takomto prípade získava na základe viacerých zmlúv. Ako túto situáciu posúdiť s poukazom na finančné limity, majú sa plnenia z viacerých zmlúv sčítavať alebo nie? Na túto otázku nájdeme odpoveď v nasledujúcich riadkoch.

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora. V prípade lekárni zákon upravuje, že právnická osoba, ktorá je poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je partnerom verejného sektora.

Zo znenia zákona však vyplýva, že z časového hľadiska sa lekáreň stane partnerom verejného sektora až v momente, keď dôjde k naplneniu zákonnom stanovených podmienok. Konkrétne sa jedná najčastejšie o prekročenie poskytnutých finančných prostriedkov od poisťovne v úhrne prevyšujúcich sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, pri opakujúcom sa plnení.  Druhou menej častou situáciou je, ak by lekáreň prijala jednorazovo sumu nad 100 000 eur.

V daných prípadoch sa lekáreň partnerom verejného sektora a vzniká jej zákonná povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Opakujúce sa plnenie v prípade lekární

V tejto situácií sa vynára mnoho praktických otázok, keďže pri zmluve medzi lekárňou a poisťovňou nie je vopred zrejmé, v akej výške bude plnenie poskytnuté a teda nie je možné preukázateľne zistiť, či výška poskytnutého plnenia bude nad rámec uvedených finančných limitov, za príslušný kalendárny rok.  Je to tak z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa plnenia, kedy bude výška plnenia zo strany štátu závislá od vopred neurčitých či premenných skutočností a preto nie je možné s určitosťou povedať, kedy k takejto situácii dôjde a či vôbec takáto situácia v priebehu kalendárneho roka nastane.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete, ako je to so sčítavaním plnení zo zmlúv v prípade posúdenia prekročenia zákonom stanovených limitov a kedy sa lekáreň stáva partnerom verejného sektora.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac