mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Dokument pre ambulanciu: Informovaný súhlas s liečbou neregistrovaným liekom

Mgr. Ján Pavlík   |   24.3.2021

Dôležitým faktorom, ktorý musí podľa zákona predchádzať liečbe neregistrovaným liekom je okrem vydaného povolenia Ministerstva zdravotníctva na jeho terapeutické použitie aj získanie písomného súhlasu pacienta s terapeutickým použitím takéhoto lieku. V prípade predpisovania neregistrovaného lieku sme pre vašu ambulanciu pripravili informovaný súhlas s liečbou neregistrovaným liekom ako aj návod na jeho použitie.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý musí podľa zákona predchádzať liečbe neregistrovaným liekom je získanie písomného súhlasu pacienta s terapeutickým použitím neregistrovaného lieku. To vychádza z povahy inštitútu použitia neregistrovaného lieku, ktorý by mal byť použitý vždy len v konkrétnom individuálnom prípade. Z vyššie uvedeného vyplýva, že zákon striktne vyžaduje podpísanie písomného súhlasu pacienta s liečbou neregistrovaným liekom. Túto tému sme bližšie rozobrali v predchádzajúcom článku:

Prečítajte si tiež článok
Realizácia zdravotného výkonu v ambulancii je sprevádzaná povinnosťou zdravotníckeho pracovníka riadne a preukázateľne poučiť pacienta o tomto výkone. Podávanie lieku nie je...
23.3.2021
 

PRIPRAVILI SME PRE VÁS VZOR INFORMOVANÉHO SÚHLASU A NÁVOD NA JEHO POUŽITIE

Na účel poučenia pacienta o liečbe neregistrovaným liekom, ako aj získanie písomného súhlasu pacienta s použitím neregistrovaného lieku sme pre vašu ambulanciu pripravili vzor informovaného súhlasu. Súčasťou vzoru informovaného súhlasu je aj poučenie pacienta o tom, že neregistrovaný liek mu ošetrujúci lekár predpisuje na základe vydaného povolenia Ministerstvom zdravotníctva SR, ako aj samotného súhlasu pacienta. Súčasťou dokumentu je aj návod k použitiu tohto informovaného súhlasu, aby ste si ho vedeli upraviť pre akýkoľvek neregistrovaný liek. Ak teda vaša ambulancia predpisuje pacientom neregistrované lieky, odporúčame pacientom dať podpísať informovaný súhlas s liečbou neregistrovaným liekom, ktorý sme pre Vás pripravili.

Vzor informovaný súhlas s liečbou neregistrovaným liekom obsahuje:

  • dôvody a účel liečby neregistrovaným liekom,
  • spôsob použitia neregistrovaného lieku,
  • možné riziká liečby neregistrovaným liekom,
  • riziká odmietnutia liečby.

Súčasťou dokumentu je aj návod na použitie informovaného súhlasu, aby ste si tento vzor informovaného súhlasu mohli upraviť pre akýkoľvek neregistrovaný liek, ako aj vzorový email, ktorý môžete využiť pri komunikácii s pacientmi v prípadoch ak nenavštívia ambulanciu osobne za účelom získania jeho podpisu.

UPOZORNENIE 

Tak ako uvádzame aj vo vyššie spomínanom článku, liečba neregistrovaným liekom, ktorý predpíše lekár pacientovi aj napriek jeho písomnému súhlasu podľa zákona spadá pod tzv. objektívnu zodpovednosť. To znamená, že ak by škoda u pacienta nastala použitím neregistrovaného lieku, ambulancia, ktorá použila tento liek pri plnení svojho záväzku (poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi) bude zodpovedať za spôsobenú škodu. Podpisom takéhoto informovaného súhlasu sa teda ambulancia nezbavuje zodpovednosti za možnú škodu na zdraví pacienta pri liečbe neregistrovaným liekom.

Ak teda vo svojej ambulancii predpisujete pacientom neregistrovaný liek na terapeutické účely, informovaný súhlas s praktickým poučením a písomným súhlasom pacienta s takouto  liečbou by u vás nemal chýbať. Informovaný súhlas na antigénový test, ktorí sme pre pripravili si môžete bezplatne stiahnuť na tomto odkaze:

Prečítajte si tiež článok
Mnohokrát sa mladí študenti rozhodnú splniť si svoj sen o vzdelaní v zahraničí, z rôznych dôvodov. Výsledkom je „diplom“ z cudzej krajiny. Avšak prichádza otázka ako je to s uznávaním...
19.9.2016
 

(Počet prečítaní: 1635)