mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Ďalšie zmeny pre lekárov v rámci elektronizácie zdravotníctva

Mgr. Katarína Tomková   |   11.6.2019

Ďalšie novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme nadobudli účinnosť 1. júna 2019. Prinášame Vám sumár najdôležitejších zmien, ktoré sa týkajú najmä poskytovania údajov z elektronickej zdravotnej knižky pacienta (EZK), prístupu ošetrujúceho lekára k EZK a prístupu všeobecných lekárov k údajom z EZK po zániku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Prístup ošetrujúceho lekára k údajom z elektronickej zdravotnej knižky

Z dôvodu nejednoznačného výkladu bola navrhnutá a následne prijatá úprava prístupu ošetrujúceho lekára k jednotlivých zdravotným záznamom pacienta v jeho elektronickej zdravotnej knižke. Rozsah údajov, ktoré sú sprístupnené ošetrujúcemu lekárovi závisí práve od spôsobu prístupu ošetrujúceho lekára k údajom.

Ošetrujúci lekár môže k údajom v elektronickej zdravotnej knižke pristúpiť:

1. prostredníctvom identifikátora záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo identifikátora záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, to znamená prostredníctvom identifikátora vytlačeného na papierovom výmennom lístku – v tom prípade sa lekárovi zobrazia identifikačné údaje osoby a samotný výmenný lístok,

2. potvrdením prijatia záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, čiže po prijatí elektronického výmenného lístka, ktorým potvrdí, že reálne preberá osobu do starostlivosti – v tom prípade sa lekárovi zobrazia všetky elektronické zdravotné záznamy uložené v elektronickej zdravotnej knižke, okrem reštrikčných záznamov,

3. prostredníctvom rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby – v tom prípade sa lekárovi zobrazia elektronické zdravotné záznamy v rozsahu záznamu o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti, záznamov o poskytnutej urgentnej starostlivosti a vlastných záznamov o poskytnutí ambulantnej starostlivosti, teda elektronických lekárskych správ, ktoré sám vytvoril, 

4. po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa – v tomto prípade uvidí identifikačné údaje osoby, a jej zdravotné záznamy: pacientsky sumár, záznamy žiadaniek na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, výsledky týchto vyšetrení a záznamy o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo záznamy o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti, teda výmenné lístky a plnú medikáciu osoby – predpísané, podané a vydané lieky.

Rozširuje sa rozsah osôb, ktoré majú prístup k EZK

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa nachádza vymedzenie, ktoré osoby mali prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky a na ktoré osoby sa oprávnenie pristupovať k údajov z elektronickej zdravotnej knižky vzťahuje od júna tohto roka. Súčasne sa zaoberáme zmenou, ktorá nastala pre všeobecných lekárov v prípadoch, keď ich pacient ukončí dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zmení lekára. Riešime otázku, či pôvodný všeobecný lekár má pristúp k údajom zo zdravotnej dokumentácie bývalého pacienta a v akom rozsahu.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1277)