mediPRÁVNIK chráni už 1616 ambulancií a lekární.

Čo je pre lekára výhodnejšie? Živnosť alebo s.r.o.?

Mgr. Michal Novák   |   11.2.2020

V súčasnej dobe väčšina ambulancií poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Stále je tu však časť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť ako fyzická osoba. V nasledujúcom príspevku si povieme prečo je pre lekára výhodnejšia práve forma spoločnosti s ručením obmedzeným a ako zrealizovať prechod zo živnosti na s.r.o.

Hneď na úvod je potrebné povedať, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezaraďujeme medzi živnosti v zmysle živnostenského zákona. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je tzv. slobodné povolanie, ktoré upravuje osobitný predpis, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pre zjednodušenie budeme ale v článku používať pojem živnosť.

Ak lekár chce začať podnikať v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti môže tak urobiť prostredníctvom dvoch foriem. Poskytovať zdravotnú starostlivosť môže ako fyzická osoba (samostatne zárobkovo činná osoba) alebo prostredníctvom právnickej osoby (najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným). Aké sú teda výhody spoločnosti s ručením obmedzeným pre lekára?

Účtovná a daňová agenda

V prípade živnosti postačuje viesť jednoduché účtovníctvo. V prípade, ak sa rozhodnete pre spoločnosť s ručením obmedzeným bude vašou povinnosťou viesť podvojné účtovníctvo, čo vám môže uľahčiť rôzne softvérové riešenia alebo služby účtovníka.

Samozrejme pri oboch formách podnikania vám vzniká povinnosť odvádzať daň z príjmu. V prípade živnosti je to 19 percent, pri vyššom zárobku (37 163,36 eur) za daň zvyšuje na 25 percent. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným zaplatíte stále daň v rovnakej sadzbe, a to 21 percent bez ohľadu na príjmy spoločnosti.

Výnimka do obratu 100 000 eur

Spoločnosti a živnostníci v prípade obratu do sto tisíc eur budú zo svojich príjmov od januára 2020 platiť len 15 percentnú daň namiesto 21 percentnej sadzby.

Jednoduchý prevod ambulancie

Jednoduchšia situácia nastáva aj v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným ak sa rozhodnete ambulanciu predať, to znamená previesť obchodný podiel zapísaný v obchodnom registri na iné osoby. Nevyhnutné bude uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu a vyhotoviť potrebné listiny k zmene údajov v obchodnom registri. Viac o zmene údajov v obchodnom registri sa dočítate v článku „zápis zmien v spoločnosti do obchodného registra“. Keďže sa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenie vydané vyšším územným celkom  je v prípade poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako fyzickej osoby viazané práve na túto fyzickú osobu a nie je ju možné ho previesť. Do úvahy prichádza zrušenie jedného povolenia na prevádzku zdravotníckeho povolenia a následného získania nového povolenia iným lekárom.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč exclusive sa dozviete, aké sú ďalšie výhody spoločnosti s ručením obmedzeným a aký zvoliť postup v prípade prevodu vašej ambulancie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 3240)