mediPRÁVNIK chráni už 1521 ambulancií a lekární.

Ambulancie pozor na informačnú povinnosť pri vstupe do vašej prevádzky!

Mgr. Róbert Hrubovský   |   9.3.2021

Ambulancie pripravili sme pre vás update plagátu, ktorý obsahuje základné poučenie pre pacientov pred vstupom do ambulancie. Plagát je vytvorený v súlade s novou právnou úpravou, a to vyhláškou č. 99/2021 a č. 98/2021 ÚVZ. Aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva určuje povinnosť viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia na všetky vstupy do prevádzky. Takéto poučenie je teda povinná mať každá jedna ambulancia pri každom vstupe do prevádzky.

INFORMÁCIE JE NUTNÉ UMIESTNIŤ PRI VCHODE NA VIDITEĽNÉ MIESTO

Povinné informácie je nutné umiestniť na viditeľné miesto a naformulovať upozornenia tak, aby im porozumel aj priemerný pacient. Nedodržanie opatrení vyplývajúce z vyhlášky sú považované za priestupok, za ktorý môže Úrad verejného zdravotníctva  uložiť  sankcie v rozmedzí od 150 až do 20 000 eur. Nezabudnite si tieto informačné povinnosti splniť. Informačný plagát si môžete zhotoviť sami, alebo využijete graficky zrozumiteľne pripravený plagát, v ktorom sme dbali aj na to, aby pacient rozumel, že tieto požiadavky sú upravené v právnych predpisoch a nie sú vrtochom ambulancie. Preto plagát obsahuje QR kódy s odkazom priamo na vestník vlády, kde sú vyhlášky uverejnené.

Plagát si možete stiahnúť tuto za 5 € s DPH. Ak využívate balík Ambulancia na kľúč, tak vám ho dávame k dispozícii zadarmo.

Plagát: Základné poučenie pre pacientov, ktoré si umiestnite pred vstupom do ambulancie

(Počet prečítaní: 786)